تشريفات گرامیداشت ۶ شريف متوفی فومنی برگزار می‌شود

[ad_1]

مراسم گرامیداشت 6 آزاده متوفی فومنی برگزار می‌شود

به طرف اعلان خبرگزاری تسنیم از فومن، نيكبخت محمدی صبحدم امروز داخل گروه خبرنگاران این شهر با گرامیداشت بیست و ششمین سالروز رسيد آزادگان به سوي میهن اسلامی اظهار داشت: آزادگان، پیام‌آوران ایثار و گواهي شهيدشدن هستند که باید تيره خردسال از تجربیات آنها فايده ببرد.

وی آزادگان را سرمایه‌های قيام دانست و افزود: با علاقه به طرف اینکه آزادگان پیام‌رسان ناآرامي اسلامی هستند، باید علاقه ویژه‌ای به منظور با این جلباب از سازمان شود.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران كوره فومن با بیان اینکه سالروز رسيد آزادگان به سوي میهن اسلامی ناحيه كانون عطفی دروازه اندر تاریخ تحول اسلامی است، قول: آزادگان درب تحول اسلامی نقشی بی‌بدیل ایفا کردند و شجاعت رجز شعرحماسي‌‌آفرین شدند.

محمدی تصریح کرد: این بنلاد فخيم با دلاوري‌ها و مجاهدات ذات و با پافشاري و صبری که تو بند‌های رژیم معاد عراق از ذات مدال دادند برای این کشور ارتباط موثر زوجین
مباهات آفریدند.

وی با بیان اینکه پروگرام‌های متنوعی به مقصد براي جهت بیست‌ و ششمین سالروز رسيد آزادگان به سوي میهن اسلامی مدخل سرپوش این مدينه برگزار گزينش كسب ومشاوره شغلی
می‌شود، گفتار: دیدار و سرکشی از آزادگان و خانواده آزادگان متوفی، روانه آزادگان برای همایش این گاه به مقصد براي لنگرود و برگزاری گرامیداشت آزادگان متوفی این شهر از كاملاً دستور كار‌های این پايه آفرينش است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران بلد فومن با بیان اینکه گرامیداشت آزادگان متوفی صباح گاه مردی مناسب عروسي
پنجشنبه (۲۸مرداد) دروازه اندر گلستان شهدای این مدينه برگزار می‌شود، تاکید کرد: فومن دارای ۱۱۷ آزاد است که ۶ تنه از این آزادگان تاکنون مرگ کرده‌اند.

انتهای‌پیام/

مراسم گرامیداشت 6 آزاده متوفی فومنی برگزار می‌شود

[ad_2]

مراسم گرامیداشت 6 آزاده متوفی فومنی برگزار می‌شود