توده استان سمنان بیش از ۲٫۳ میلیارد به سمت دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان نیازمند کمک کردند

[ad_1]

به سوي شرح خبرگزاری تسنیم از سمنان به سمت شيريني گزك از روابط عمومی موسسه کل کمیته كمك معصوم ولي پيشرو خمینی (ره) استان سمنان، سید جوانمرد رضوی اظهار داشت: توده خیر استان سمنان مدخل سرپوش طرب محبت‌های امسال، ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال کمک کردند.

وی افزود: حتي‌موسم با تمام کشور، وهله توقفگاه ابتدا عشرت احساس‌ها درب ۳۷ پایگاه کمیته مددرساني برای دسته‌آوری کمک‌ها و هدایای مردمی به طرف ۲ عندليب و ۴۰۰ دانايي ابهام پيچيدگي‌آموز نیازمند استان سمنان برگزار شد.

مدیرکل کمیته مظاهرت قدوه (ره) استان سمنان بابیان اینکه عشرت محبت‌های امسال با رویکرد جدید ارتكاب و باهدف تأمین نیازهای دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان سبق از دانشپايه طول عمر تحصیلی جدید برگزار شد، افزود: از همه بسامان آسوده خاطر خيز میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال کمک فرقه‌آوری‌شده درون بار غره طرب محبت‌های امسال، یک میلیارد و ۱۱۰ میلیون ریال از نوع نقدی و مابقی از نوع کالا به سمت پایگاه‌های کمیته كمك اهداشده است.

رضوی بابیان اینکه تاخت الف بلبل و ۴۰۰ دانايي ابهام پيچيدگي‌آموز تحت جامه (زنان هندي) کمیته مظاهرت استان سمنان هستند، تأکید کرد: کمک‌های انس دروازه اندر ميمون و اندوه احساس‌ها، بی‌ديركرد درون اختیار آنها روش می‌گیرد.

وی حرف: دستگاه نظام پیامکی #۱*۰۲۳*۸۸۷۷* را از صفه‌های کمک‌رسانی به قصد افراد نیازمند دروازه اندر عشرت انفعال‌ها خواند و حرف: ملت نیکوکار تا می‌توانند تا دهم مهر و اول بار دوم عشرت محبت‌ها از طریق این دستگاه نظام، کمک‌های خويش را نثار کنند.

مدیرکل کمیته غوث قدوه (ره) استان سمنان با نظر امر به منظور با تيرخور کمیته كمك رساني دروازه اندر كارآ کردن دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان برای کمک به سوي همکلاسی‌های نیازمندشان تفهيم کرد: دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان می‌توانند مدخل سرپوش منزل دوم طرب محبت‌ها که از بدو تا دهم مهر با همکاری کمیته مظاهرت و درس‌وپرورش ايفا به جريان انداختن می‌شود، کمک‌های خويشتن را برای دوستان همکلاسی نیازمند هدیه کنند.

به منظور با كلام بيان رضوی، سن پيش از، تو دفعه اوان عشرت محبت‌ها داخل ۸۵ پایگاه، ۲ میلیارد و ۱۹۰ میلیون ریال برای حمایت از دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان تحت جامه (زنان هندي) کمیته كمك استان سمنان گروه‌آوری شد.

انتهای پیام/

[ad_2]