مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست بنت زیر ۱۲ دوازده ماه) باب کرج باز كردن شد

[ad_1]

داریوش بیات‌نسب دروازه اندر گفتار‌وگو با گزارشگر تسنیم باب کرج اظهار داشت: مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست دوشيزه زیر ۱۲ سنه پايه با ظرفیت ۱۵ تن داخل یک فضای فیزیکی و با تجهیزات کاملا مناسب دروازه اندر بلد کرج به سوي بهر‌برداری رسید.

مدیرکل بهزیستی استان البرز با استعاره به منظور با اینکه تمشيت‌کل بهزیستی قسمت آلت‌هایی است که داخل استان البرز ۹۵ درصد از فعاليت ها و وظایف خويش را برونه و باطن‌سپاری کرده است، افزود: درب عشرت نثار مسکن، ۷۳۵ تنها مسکونی بوسيله سوگند به مددجویان معلول این موسسه نظم و ترتيب تقديم شد.   بازگشايي یک گهواره تابوت کودک برای درس پیش دبستانی و یک مرکز ترقب از زنان معتاد که درون مسیر ترقي هستند حتي ارتكاب شد.

وی با گوشه علامت راي به منظور با اینکه تمام هفته دیداری با خانواده‌های مددجویان باژ کرده‌ایم تا از وضعیت آنها از نزدیک وارد شویم، دنباله غريو: داخل آينده حاضر با ارتقاء کمی و کیفی خدمت ها بهزیستی آمادگی حين را داریم که تمام فردی درون ريسمان تحصیلی و دانشگاهی مرتبط منوط بوسيله سوگند به اهداف بنياد مدخل سرپوش کوتاه‌ترین دوران ممکن بتواند اجازه دربايست را دریافت کند.

مدیرکل بهزیستی استان البرز تصریح کرد: داخل حقیقت ایجاد چنین مراکزی افزون نيكوكاري اینکه زمینه عمل شخص همنشين آقا امتیاز را جمع آوري می‌کند منبع تحصيل اندوخته‌کردن زمینه شغل افراد دیگر می‌شود. این بنياد آمادگی حداکثری را دارد که تو کوتاه‌ترین فصل ممکن پروانه دربايست  و معاهده همکاری را برای متقاضیان صادر کرده که این نیز منبع بقای حيات مرکز می‌شود.

انتهای پیام/

[ad_2]