مردن هرسال ۲۰۰۰ سياح داخل ۳۴۰۰ ناحيه كانون سانحه‌خیز/ زيان ۱٫۲ میلیارد تومانی تمام حادثه منتج به سوي موت

[ad_1]

سرهنگ محمدحسین حمیدی باب حرف‌وگو با گزارشگر انتظامی خبرگزاری تسنیم، با اشارت به قصد شناسایی حدود ۳۴۰۰ مكان سانحه‌خیز درب شاهراه‌های کشور که بیشترین تلفات اتوبان‌ای داخل این نواحي امكنه رخنه می‌دهد، اظهار کرد: به مقصد براي نفخه دمش همکاری پلیس، موسسه نظم و ترتيب راهداری کشور و سایر سامان بساط جهاز‌های مسئول، كامكار شدیم حدود ۳۴۰۰ نشانه جا اتفاق‌خیز دروازه اندر ۲۱۰ الف بلبل کیلومتر از طريق‌های اصلی و فرعی کشور را شناسایی کنیم که رخداد‌خیز مماشات كردن و پرمخاطره مماشات كردن این جاها موقعيت اجماع بي قيد سامان بساط جهاز‌های مسئول است.

رئیس پلیس صراط کشور بقيه نصفت جار: نيكوكاري بالذات آمارهای پلیس و سایر اسباب‌های مسئول، تمام ساله به قصد قيافه میانگین بیش از ۲۰۰۰ شخص از هموطنان بدن خويشتن را باب این جاها از رابطه تسلط می‌دهند و این حساب، مساله برازنده توجهی است که نیازمند مبالات بیشتر ماشين ساز‌های مسئول درب این بستگي است.

وی با حكم به سمت خسارات مالی و غیرمالی پيدايش كل سانحه منتهي به مقصد براي موت مدخل سرپوش کشور گفتار: آزاد از خسارات غیرمادی و ترميم ناپذیر این رخدادها جانكاه، تحقیقات جامعی از سوی یکی از مراکز تحقیقی کشور انتها شد که مدال می‌دهد پيدايش تمام رخداد منتج به سمت ممات، حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ده ريال هزینه مادی مستقیم و غیرمستقیم دارد.

حمیدی جمع کرد: همچنین بررسی‌های ارتكاب شده رگه انگ می‌دهد که از میان این ۳۴۰۰ ناحيه كانون قضيه‌خیز، ۱۵۰۰ محل دارای شرایط بحرانی هستند که باب درازي ضلع بزرگ تر ديرش سه پار، ۵۳۰۰ شخص از هموطنانمان باب این مناطق پري خويش را از رابطه تسلط داده‌اند.

رئیس پلیس شاهراه کشور مدخل سرپوش پایان با تاکید مكرر تازه احسان اجماع بي قيد ماشين ساز‌های مسئول نيكويي و سيئه صدق ماجرا مصيبت خیز سازش كردن این مناطق، از فعاليت مشترک پلیس و تشكيلات راهداری کشور برای آشکارسازی و گمارش علائم آژير دهنده درب این نواحي امكنه اطلاع انصاف.

به سوي خبر تسنیم، با اتكا به سوي آمارهای نمايش شده و با یک عده سياهه مغلق سرانگشتی می‌انرژي دریافت که غرامت وارده ساليانه به طرف کشور دروازه اندر این جاها قضيه‌خیز رشيد خوبي ۲ عندليب و ۴۰۰ میلیارد ده قران خواهد وجود که قطعاً با شمارش اضرار تاوان‌های غیرقابل غرامت معنوی تمام عارضه كشيده به سوي ممات، هزینه مرمت تاديب این نواحي امكنه ماجرا مصيبت‌خیز، ناچیز خواهد وجود.

همچنین با علاقه به سوي اینکه صلح تصحيح این نواحي امكنه نیازمند تخصیص طرف حالت دليل جداگانه به طرف آلت‌های مسئول خواهد هستي و عدم نیاز است تا نمایندگان جرگه شورای اسلامی و اعضای تمول، تو نگاهی ویژه، غلطگيري تعمير این جاها پرمخاطره را که سالاسال پري هزاران هيكل و جان شخص از مسافران را می‌گیرد مدخل سرپوش ضابطه کار خويشتن ثبات دهند تا بتوان تو نظر‌اندازی قطعي، غلطگيري تعمير این مناطق را باب دستور كار ششم وسعت بسط دادن نموده باشیم که مطمئناً این غلطگيري تعمير، قدم مهمی درب هستي پذيري قناعت مقاومتی خواهد هستي و عدم.

انتهای پیام/

[ad_2]