كار قناعت مقاومتی باید به طرف مرجع عمومی اجتماع جمعيت تبدیل شود

[ad_1]

به سمت بيانيه خبرگزاری تسنیم از قم، سید مهدی صادقی نيمروز امروز مدخل سرپوش دوازدهمین ميتينگ کارگروه مقر اركان حرب ركن فرماندهی صرفه جويي مقاومتی استان قم با اشارت به مقصد براي اینکه فرض است مدیران استانی درب زمینه سیاست‌ها و قناعت مقاومتی تعجيل بورزند اظهار داشت: این جستار درون پروگرام‌ریزی و اهداف بسیار مؤثر است.

حاكم قم با حكم به طرف اینکه اعلام‌های عرضه‌شده بخشی از پروگرام‌های جاری  اجرایی هستي و عدم افزود: باب کارگروه‌های تخصصی باید بررسی‌های کارشناسی سيما گیرد و داخل مقر اركان حرب ركن باید نوشته ها خبرها کلی عرضه و روی پیشنهاد‌های مناقشه درس جستار شود، باب مقر اركان حرب ركن فرماندهی نباید مقال‌های کارشناسی عاقبت شود.

وی با نقش این ایراد که طرح‌ها مجال‌بندی مشخصی ندارند تصریح کرد: باآنكه موانعی غیرقابل‌پیش‌بینی داخل مسیر طرح‌ها كارآيي دارد وليك وسط جرات‌دلپذير کردن به منظور با این طرح‌ها نمی‌تواند قناعت مقاومتی را پژوهشگر کند.

صادقی بقيه عدالت: امر قناعت مقاومتی باید به طرف معجم عمومی گروه تبدیل شود و اثرات و سهم‌وری خويش را نشاني آيه دهد، عصير این کار این است که طرح‌ها و تمام اقدامی که دراي ین مسیر رخ می‌گیرد با افزایش حصه‌وری نديمه باشد.

انتهای پیام/

[ad_2]