مسئولان از ترویج لغت نامه وارداتی تو سياق صحن استان اردبیل جلوگیری کنند

[ad_1]

مسئولان از ترویج فرهنگ وارداتی در سطح استان اردبیل جلوگیری کنند

به قصد تفسير خبرگزاری تسنیم از اردبیل، سبب‌الاسلام محمدعلی قاصدی بعد از نيمروز امروز دروازه اندر همایش شوراهای دائره المعارف عمومی استان اردبیل اظهار داشت: استان اردبیل با منصرف كردن شرایط ویژه زیرپوشش رسانه‌های کشورهای همسایه و گاهی آسیب‌های ناشی از لمحه مدت است که مسئولان امور فرهنگی اردبیل بایستی برای تطبيق با تاخت‌های فرهنگی، سرمايه، قوانین و اختیار شغل ضروري را داشته باشند.

وی افزود: استان اردبیل با منصرف كردن شرایط برگزيده مرزی خوشبختانه از ديد امنیتی مشکلی ندارد و بایستی زمینه کار فرهنگی داخل این زمینه برای مسئولان بسيجيده باشد تا بتوانیم به مقصد براي اهداف وهله زمينه عقيده راء ي دروازه اندر این حوزه رابطه تسلط یابیم.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل بیان کرد: با تدقيق به قصد اینکه استان اردبیل استان مرزی بوده و داخل اعراض كننده آسیب‌های نامشابه و آشنا ثبات دارد باید از تمامی ظرفیت‌های استان برای محافظت واژه نامه آداب داني اصیل اسلامی و ایرانی بهره وري کرده و از ترویج دائره المعارف وارداتی مدخل سرپوش رويه بام و عمق مساحت و حجم حد استان جلوگیری کرد.

وی با تلويح به مقصد براي جایگاه والای شورای فرهنگی عمومی استان حرف: یکی از مهمترین و اصلی‌ترین راهکارهای وسعت بسط دادن فرهنگی اجتماع جمعيت فرهنگسازی بوده که جلسات شورای لغت نامه عمومی استان نیز تو این راستي امتداد و برای ازبين بردن مشکلات فرهنگی برگزار و مصوبات لحظه عملیاتی می‌شود که باید با سروكار و مشارکت متولیان فرهنگی تمامی مصوبات باب استان ادا شود.

راهنما آدينه گرمی نیز درون این گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع با تاکید صلاح طاعت بخشش لزوم وحدت اسباب‌های فرهنگی و الگوسازی مناسب برای جوانان اظهار کرد: بدبختانه دشمنان با تمتع از طرح فرهنگی مدخل سرپوش دائره کشور مداخله کرده و ابزاری را برای رسیدن به مقصد براي اهداف خويشتن مدخل سرپوش رابطه تسلط دارند تا بتوانند با نیرنگ و حیله کارهایشان را پیش ببرند.

مدرك انگيزه‌الاسلام یدالله صفری گفتار: کمبود جراحی بینی
حرمت مشاوره پیش از ازدواج
مالی و ايفا به جريان انداختن نشدن مصوبه های شوراهای معجم عمومی از همه مشکلات شوراها است و بدبختانه مدیریت سبک زندگی و باورهای دینی سازمان بوسيله سوگند به رابطه تسلط کسانی سپرده شده است که به طرف ساعت قبول خیانت چیست
زعم ندارند و وقت زود تخت نخواسته به مقصد براي كنيه پیاده ترتيب فرهنگی عدو و غيرعادي ارتكاب می‌کنند.

انتهای پیام/

مسئولان از ترویج فرهنگ وارداتی در سطح استان اردبیل جلوگیری کنند

[ad_2]

مسئولان از ترویج فرهنگ وارداتی در سطح استان اردبیل جلوگیری کنند