مسئولان استان مرکزی باید از بازی‌های سیاسی دوري بگیرند

[ad_1]

به منظور با اعلام خبرگزاری تسنیم از اراک، آیت‌رب قربانعلی دری‌نجف‌آبادی نيمروز امروز درون تشريفات عبادی سیاسی صلات آدينه با توصیه نمازگزاران به مقصد براي رعایت تقوای الهی و تبریک عیدسعید غدیر اظهار داشت: غدیر فريد یک سانحه تاریخی نیست بلکه یک تفکر است و الهيات مهم غدیر از مفاهیم اساسی درب ناف دل مركز حاکمیت اسلامی است و دروازه اندر این سمت عموماً وظیفه دارند که پیام مهم و معتبر غدیر را درک کرده و لمحه مدت را درون گروه توسعه دهند.

وی افزود: یکی از ماموریت‌های مهم و اساسی مسئولان و دين ایران غدیرشناسی است و بهترین هنگام فرصت برای تبیین مهم پايه‌های مهم این ماجرا پيكار و تقویت گفتار غدیر و ولایت پذیری تو سازمان، دهه ولایت و ولايت پيشوايي است.

معصوم ولي پيشرو آدينه اراک با رمز كنايه به مقصد براي نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری قول: آدميزاد ایران دروازه اندر جمعاً زمینه‌ها هوشیار بوده و فریب بازی‌های سیاسی را تو انتخابات ریاست جمهوری نمی‌خورند.

نماینده ولی فقیه دروازه اندر استان مرکزی بیان کرد: با نگرش پرستاري بوسيله سوگند به اینکه به طرف پایان کار مكنت یازدهم نزدیک می‌شویم و انتخابات ریاست جمهوری را دروازه اندر پیش داریم نباید به منظور با افراد ورشکسته سیاسی مجوز دخول و شرکت دروازه اندر انتخابات را بدهیم.

وی آغاز کرد: ماشين ساز‌ها و نهادهای دولتی برای حل مشکلات عوام باید با اجرای پروگرام‌های خوشي اهتمام و کوشش کرده و اجازت ندهند افراد سازمان با مشکلات اقتصادی و معیشتی دسته و چنگال نرم کنند به چه علت که این فرمان منبع سواستفاده افراد مساله دار شده و با بازی‌های سیاسی و فریب به مقصد براي نفس اجاق جمع آوري کردن سپهر به سوي ميل رسيد به سمت رزمگاه انتخابات هستند.

آیت‌ايزد دری نجف‌آبادی با حكم به منظور با بدايت واحد زمان ( روز تحصیلی و بازگشایی مدرسه ها تفهيم کرد: مهم‌ترین سرمایه‌های فرهنگی کشور مدرسه ها، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه هستند و امیدواریم زمان به سوي نهار به سمت نيت تولید بيرق، تربیت نیروی انسانی چابك دست و متعهدو ولایت پيرامون حيطه و همچنین درب راستای ظرفیت سازی برای گسترش کشور و اعتلاء دم قدم‌های محکم واساسی برداشته شود.

خطیب آدينه اراک افزايش کرد: دروازه اندر این روزها نباید دانايي ابهام پيچيدگي آموزان بی‌مضمون اندازه را فراموش کنیم و نباید هیچ دانايي ابهام پيچيدگي آموزی به سمت جهت نداشتن وسایل و یا مشکل مالی از تحصیل نيرنگ ساز ماند براي اينكه که دانايي ابهام پيچيدگي آموزان سرمایه‌های ثمين کشور و آینده‌سازان این مملکت هستند.

وی با گوشه علامت راي به قصد ۳۱ شهریور و هفته مدافعه و تك پاك افزود: اهميت اعتبار‌های معنوی و تعليم‌های بزرگی تو مدافعه و تك ديندار مستتر است و با نزدیک متوقف شدن به مقصد براي این هفته ملزم است که ابعاد مهم این سرمایه فرهنگی و معنوی دروازه اندر کشور سرآمد‌سازی شود و تقلا بیشتری دروازه اندر معبر سرايت مرجع ایثار و گواهي شهيدشدن انتها شود.

نماینده ولی فقیه مدخل سرپوش استان مرکزی بقا عربده: هفته مدافعه و تك اقدس يارا زمان مغتنمی برای گرامیداشت یاد و ذهن شهدا و رزمندگانی است که ۸ عام صداقت آميز و با ارجمندي درب مساوي دشمنان اسلام و ایران ایستادگی کردند.

راهبر آدينه اراک تصریح کرد: جمله باید برای تو مسیر هدف نصب العين آرزو‌های شيخ(ره) و مسند سترگ رهبری و مدخل سرپوش كادر اسكلت قوانین و اغتشاش حرکت کنیم به چه دليل که هرگونه تخطی و سرپیچی از هنجار ظلم به سمت اسلام، کشور و دم خوناب شهدا است.

وی با نظر امر به سمت نزدیکی سرشماری عمومی اهالي و مسکن سخن: شمار استقصا همايون ابتهاج و به قصد وقت و شب جهت گسترش دادن هم سنگ کشور می‌شود و طرح آمارگیری برای کشور اهمیت بالایی دارد و باید این سرشماری با تمركزفكر و همکاری مناسب و خوش و بد خير آدمي به سوي بهترین شکل ممکن ايفا به جريان انداختن شود.

انتهای پیام/

[ad_2]