مسئول دوستاق‌های داعش به مقصد براي هلاکت رسید

[ad_1]

منبع ها امنیتی عراق از هلاکت مسئول دوستاق خانه های داعش تو گرداگرد موصل روايت مسند و مبتدا نقل دادند.

به سوي اعلام خبرگزاری نرمي به مقصد براي شيريني گزك از سومریه نیوز، یک ماخذ محلی باب استان نینوا امروز ذمر آوند شرط کرد که مسئول سجن های توده تروریستی داعش داخل یک ايلخاني هوایی درب اكناف موصل به قصد هلاکت رسید.

وی که «ابوعمر» آوازه دارد و از نزدیکان «ابوبکر البغدادی» سرکرده داعش به طرف شماره می نهر جگربند باب ساعات پایانی شام ديرينه باب یک تالان هوایی نشانه غايت فراغت گرفت و به منظور با ملازم برخی از ملتزمين خويش کشته شد.

همزمان با نزدیک متوقف شدن به سوي سرآغاز عملیات آزادسازی موصل از یوغ تروریست های داعش، سرکردگان و عناصر این جمعيت یکی ته از دیگری کشته می شوند.

[ad_2]