مسجد خستو توانايي فرهنگی و پایگاه فعالیت اجتماعی است

[ad_1]

مسجد هسته مقاومت فرهنگی و پایگاه فعالیت اجتماعی است

زعيم قيام با بیان اینکه مسجد باید پایگاه «مردم‌سازی، نضج ضمير شكم درون و دنیا، مواجهه ضديت با عدو و غيرعادي و بصیرت‌افزایی» باشد، تاکید کردند: مسجد خستو طاقت فرهنگی و پایگاه فعالیت اجتماعی است.

به قصد شرح خبرگزاری نيكي و عتاب به منظور با شيريني گزك از پایگاه معرفت رسانی شان بزرگ رهبری، پيشگاه آیت رب خامنه ای سركرده سترگ اغتشاش اسلامی بامداد امروز (یکشنبه) دروازه اندر دیدار ائمه جماعات مسجدها استان تهران، مسجدها را پایگاه «جامعه ازدحام، شور، استواري، پروگرام ریزی و حرکت اجتماعی و فرهنگی» خواندند و با تلويح به طرف نياز تقویت ایمان دینی آدمي به قصد كنيه تکیه‌فصل اصلی اغتشاش و ترتيب افزودند: برای تشخیص تکلیف درب برابر جلو مسائل جاری باید با نگاهی کلان و فرهنگی، شيوه کلی حرکت سازمان را تحلیل و جریان‌شناسی کرد.

قدوه تحول با یادآوری حكمت راز تعیین نهار جهانی مسجد افزودند: این نهارِ اساساً انقلابی، با پافشاری و خواستن جمهوری اسلامی و به طرف واسطه آذر ربودن مسجدالاقصی بوسيله سوگند به تباني صهیونیستها و با مرام ص فآرايي گروه اسلام با رژیم صهیونیستی، درب دستگاه کنفرانس اسلامی تصویب شد و باید با همین توجه، حين را وهله زمينه دقت ثبات دهش.

محضر حضور آیت آفريدگار خامنه‌ای، تشکیل مسجد را از ابتکارات اسلام برای شکل اجازه دادن بوسيله سوگند به اجتماعات و ارتباطات آدم احسان پي «ذکر، فريضه و مبالات به طرف خدا» خواندند و افزودند: درون تاریخ اسلام، مسجد مرکزی برای رايزني، همکاری و تصمیم‌گیری تو مسائل مهم اجتماعی، سیاسی و نظامی بوده است.

قدوه تحول از همین زاویه صلاح طاعت بخشش اهمیت رويداد دعا تأکید و تفهيم کردند: فريضه باید با کیفیت و مراقبت عمیق به سوي دادار بلند، و به سمت‌چرخه از آفاتی همچون بي خبري و ریا باشد و پرتره ائمه جماعات درون تبیین و ترویج عملی و زبانی موضوع قضيه دعا به سوي كنيه حقیقتی دلپذير و رغبت‌انگیز بسیار مهم است.

ایشان، مسجد را پایگاهی برای جمله کارهای نیک دانستند و گفتند: مسجد باید پایگاه «دد‌سازی، نضج قلب خاطر و دنیا، ص فآرايي با عدو و غيرعادي، بصیرت‌افزایی و زمینه‌سازی برای ایجاد شهرنشيني اسلامی» باشد، بنابراین وظیفه شيخ مجمع اضافه نيكوكاري اقامه صلات، «اقامه حق و انصاف، تبیین دین و ابلاغ احکام دینی» است.

جناب آستانه آیت آفريدگار خامنه‌ای، رهبر كميسيون را «قطب مسجد» خواندند و افزودند: زعامت پيش نمازي و پس نمازي مسجد شغلی مهم و اساسی است و نباید با نگاهی حاشیه‌ای به طرف این مأموریت مهم، درون حق مسجد کم گذاشت، بلکه باید با «عند پرداخته و با طمأنینه، ادای با کیفیتِ صلات، سخن‌وگو با انسان و تشکیل مدار‌های معرفتی و پاداش به سوي سؤالات جوانان»، حق مسجد را ترتيب کرد.

ایشان، محوریت بخشیدن به قصد نمازخانه ها را از يكباره هنرهای برجسته راهنما عظیم‌الشأن از نيز روزهای عنفوان تنش اسلامی برشمردند و افزودند: مسجد «پایگاه اشكال فعالیتهای اجتماعی» است و باب تقویت فکری و ترغیب بشر به مقصد براي فعالیتهای متفاوت اجتماعی عكس اساسی دارد.

مقتدا اغتشاش نمازخانه ها را «دانه طاقت» به مقصد براي‌ویژه ابرام فرهنگی برشمردند و گوشزد کردند: درصورتي كه برج و خاکریز فرهنگی نباشد، كلاً توانایی ارتباط اجتماعی کودک
چیز از يد ارتباط می جويبار.

ایشان، جهد پیچیده و متفرق دشمنان برای رسوخ فرهنگی را عريض نمسار از اوایل تحول دانستند و افزودند: تير این حرکت ادامه دار و چند لایه، ایمان دینی خلق است، یعنی نيز عاملی که ثمربخش اصلی پیروزی تحول اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی بوده است.

پيشگاه آیت ايزد خامنه ای، قيام اسلامی را پس لرزه ای شدید درب ارکان ترتيب پادشاهي خواندند و افزودند: بوسيله سوگند به برکت «اسلام انقلابی» و «تنش اسلامی» مقصود اصلی زورگویان جهانی یعنی فرمانروایی نيكوكاري ناحيه رده بازار ناکام مانده و امریکا مدخل سرپوش ناحيه رده بازار باختر آسیا عملاً زمین‌گیر شده است.

راهنما قيام تفهيم کردند: ولو ایمان و پایبندی خلق به قصد اسلام فنا، ایران نیز همچون دیگران زیر آفتاب گردان امریکا و غیرامریکا می ذهاب و به قصد همین واسطه است که آنها با ایمان خلق، خصومتی عمیق و پایان ناپذیر دارند.

ایشان، جوانان را مدخل سرپوش غرض گذاری های دشمنان برای رسوخ فرهنگی و تضعیف ایمان و اعتقادات خلق، یک غرض اصلی دانستند ليك افزودند: با نيستي جملگي طرحهای فریبنده، خیلِ عظیم جوانان مؤمن به سوي نام آدرس یکی از معجزات مهتر رهبر ممتاز تحول، آل خردسال امروز را پیشتازتر از جوانان نخست ناآرامي طمانينه آرام داده است.

قرب آیت آفريدگار خامنه ای شمايل نمازخانه ها را دروازه اندر افزایش توانايي و تحکیم هنرمندانه باره فرهنگی، مهم ارزیابی کردند و افزودند: مسجد پایگاه برجسته بسیج و حرکت فرهنگی است.
ایشان، ائمه جماعات را به قصد تمتع تمام چاهك بیشتر از شیوه های صحیح کار داخل نمازخانه ها توصیه و به مقصد براي لقب یک مثابه گوشزد کردند: جلسات عارض درب صورت با توده، از دیگر شیوه های تبلیغاتی مدخل سرپوش رسانه های نامشابه و آشنا، مؤثرتر است.

مقتدا شورش، درون تبیین نکته ای مهم، «قاموس و بصیرت فرهنگی» را مبنای کار حقیقی سیاسی خواندند و تأکید کردند: سیاست باب معنای واقعی، طرفداری از این یا لمحه مدت تن نیست بلکه به منظور با معنای برخورداری از مشاهده کلان و استطاعت تحلیل حرکت عمومی اجتماع جمعيت است.

امام تحول افزودند: داخل عنايت سیاسیِ حقیقی، باید با بررسی حرکت عمومی گروه، جواب اجابت چند سؤال اساسی مشعشع شود: سبک زندگی جاری من واو را به سوي کدام جهت و جهت می کشاند و آیا مدخل سرپوش زمان حال و ماضي حرکت به طرف ناحيه صورت برابري اجتماعی، آزادي واقعی و شکل دهی شهرنشيني اسلامی هستیم یا به قصد فرم وابستگی به قصد امریکا و تأثیرپذیری از بافته ها و یافته های غربی حرکت می کنیم؟

ایشان افزودند: مسلماً مدخل سرپوش خصلت ها این تماشا کلان و جریان شناسی واقعی، تکلیف مسائل جاری و محل‌گیری مردم مدخل سرپوش ____________روبرو افراد، احزاب و گروهها نیز جلي می شود.

پيشگاه آیت آفريدگار خامنه ای درون ذکر مثالی درون تبیین اهمیت منصرف كردن مشاهده و تحلیل کلان گفتند: باب اوایل جنجال بوسيله سوگند به یکی از سران بلوا گفتم شما دروازه اندر پيدا با ترتيب هستید و به قصد كلام بيان خودتان داخل آينده نكته گيري انتخاباتی هستید منتها بدانید که مدیریت این جریان بوسيله سوگند به يد ارتباط بیگانگان می افتد و آنها با بهره وري از کار شما، جوهر انضباط را آماج می گیرند.

زعيم تنش افزودند: آنها -مسلماً ار با نظر خوشبینانه بوسيله سوگند به قصه بنگریم- پيشه ها اینجانب را نفهمیدند و كارشناس شدند و عام دیدند که چسان انتخابات، ايراد ای برای چپاول و نفی ذات نظم ارتش شد.

ایشان گوشزد کردند: برخی می گویند یک حرفی لمحه مدت مدت منزجر شده، بگذریم؛ ليك باید تدقيق داشت که درصورتي كه تو طرفداری از کسی حرفی منزجر می شود که طاغي سخنان و جايگاهها اوست، دم فرد باید عهد اندازه دشمني کند والا بوسيله سوگند به آمار او گذاشته می شود.

پيشوا تنش اسلامی سخنان خويش را دروازه اندر فرقه ائمه جماعات استان تهران با بیان چند نکته دیگر امتداد دادند.

«اقامه فريضه انجمن درب تمام سه وقفه صلات» و «نيرنگ ساز توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن مسجدها برای بازگشت آدمي و مطالعه كردن و نوشتن صلات تو قبل از عمل جراحی
درازا زمان» از كل این نکات وجود.

ایشان با خرده گيري از دیدگاهی که پیشنمازی مسجدها را منحصراً بس مدخل سرپوش تلاوت فريضه ايجاز می کند، افزودند: این توجه جفاآمیز درب صحيح نيز نظاره سکولار است که دین را درب پيشه شخصی مقصور می کند و از دخول به قصد مسائل اجتماعی- سیاسی نيرنگ ساز می دارد.

درگاه آیت دادار خامنه ای تو همین زمینه متذكر کردند: «اسلام سکولار و شهربند درب عبادات چاه فردی و چاهك دسته‌جمعی» حتی گر طرفداران فراوانی داشته باشد، باب موضوع بغض قدرت‌ثقيل نیست، آنچه زورگویان جهانی با ساعت دشمنی دارند، «اسلام زورمند» است که انتظام سیاسی- اجتماعی تشکیل می دهد و ملتها را به سمت جهت سعادت حقیقی دنیا و اخري هدایت می کند.
«تدقيق ويژه و عام يگانه به قصد جوانان و قائل سازش كردن جایگاهی اختصاصي برای سلاله خردسال» نکته دیگری حيات که راهنما قيام بوسيله سوگند به ائمه جماعات توصیه کردند.

ایشان افزودند: قلب خاطر جوانان را با ایجاد گيرايي كشش صحیح یعنی «نطق و رفتار آمیخته با معنویت و عرفان واقعی» جاذبه نمازخانه ها کنید تا کشور و سازمان از برکات جزيل نزد تبار خردسال مدخل سرپوش مسجدها حصه مند شود.

جناب آستانه آیت آفريدگار خامنه ای همچنین تدوین ترجمه احوال نمازخانه ها را دروازه اندر قالبهای مختلف نظیر کتاب، عکس و یا نماهنگ، برای آگاهی جوانان امروز و فردا مهم خواندند.

مقتدا ناآرامي درب پایان سخنان‌شوكت تأکید کردند: با كارآيي جملگي دشمنی‌های منبسط، آشکار، خفا و پیچیده قدرتهای متعدي و جابر، کلمه طیبه جمهوری اسلامی گاه بوسيله سوگند به نهار مدخل سرپوش آينده استحکام و توانايي بیشتر است و به مقصد براي برکت ایمان و هم دستي نفوس و پري این دوزوكلك‌ها همچنان بی‌نتیجه جراحی بینی
خواهد ماند.

پیش از سخنان مراد شورش اسلامی، برهان‌الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری رییس مرکز رسیدگی بوسيله سوگند به امور مسجدها باب گزارشی با گرامی‌داشت نهار جهانی مسجد، گفتار: مسجد زمینه‌سامان ارتقای بصیرت ملت ومرکز تربیت مجاهدان و مومنانی تو تراز شورش اسلامی است.

آب و عسل

آقای حاج علی اکبری با بیان اینکه بیش از ۹۷ درصد شهدای کشور از تعليم آموزش بارآوردن‌یافتگان نمازخانه ها هستند، گوشزد کرد: «تعیین توقع عزيز‌انداز»، «لغت نامه سازی»، «همکاری ائمه جماعات»، «تشکیل نما پيشاني مشترک و هماهنگ برای گفتار سازی»، «بهره گيري از ظرفیت برگزيدگان و جوانان»، «دايره مسجد با مشارکت ناس» و «كاربرد بهره جويي از ظرفیت مسجد برای مصنوع شكل گروه مؤمن»، از مهمترین اهداف و طرح‌های مسجدها است.

مسجد هسته مقاومت فرهنگی و پایگاه فعالیت اجتماعی است

[ad_2]

مسجد هسته مقاومت فرهنگی و پایگاه فعالیت اجتماعی است