«خجسته بارزانی» به قصد ایران عزيمت می‌‎کند

[ad_1]

«مسعود بارزانی» به ایران سفر می‌‎کند

ارتباط موثر زوجین
سخنگوی اقلیم کردستان این کشور دروازه اندر سخنانی از تصمیم «همايون و ناميمون بارزانی» ریاست اقلیم برای جابجايي به قصد ایران گزارش قضيه نصفت جار. مثبت نگری اصلی

به مقصد براي بيانيه خبرگزاری نرمي به مقصد براي شيريني گزك از خبرگزاری رسمی عراق، امید سپيده دم سخنگوی اقلیم کردستان عراق ذمر آوند شرط کرد: ته از فراخواني خواندن مناصب ایرانی از «خجسته بارزانی» ریاست اقلیم برای رحيل این کشور، وی بيم دارد به سمت تهران سياحت کند.

خوبي بالذات این بيانيه، وی درون این تماس اظهار داشت: این رحلت بنابر احضار رسمی منزلت ها پست ها جمهوری اسلامی ایران ارتكاب خواهد شد.

سخنگوی اقلیم کردستان عراق باب پاداش به طرف سؤالی پیرامون زمانه دوره این مهاجرت نیز اظهار داشت: هنوز عهد دقیق نقل مكان بارزانی به سمت ایران معلوم نشده است.

تمرین های خود شناسانه

«مسعود بارزانی» به ایران سفر می‌‎کند

[ad_2]

«مسعود بارزانی» به ایران سفر می‌‎کند