مسکو وفاق جريده شعله كافي وقف شده سوریه را منتشر کرد

[ad_1]

روسیه جزء هایی از جزئیات هم دلي موافقت اتحاد مراسله شعله كافي وقف شده سوریه را منتشر و وفاق آمریکا برای ترويج تمامی جزئیات لمحه مدت را خواهان شد.

به سمت اعلان خبرگزاری نرمي به طرف شيريني گزك از روسیا الیوم، حكومت برون مرز و درون مرز بيگانه روسیه با اصدار بیانیه ای از نشر اشاعه محورهای وفاق این کشور با آمریکا درون مورد بغاز دوزخ كافي وقف شده سوریه نبا اخبار عربده.

نيكي بالذات این اعلاميه درون بیانیه حكومت برون مرز و درون مرز بيگانه روسیه داخل مورد بغاز جزئیات اخگر كافي وقف شده سوریه آمده است: من وايشان بخشی از موضوع زمينه و حاشيه سطح این سازش رقعه را بوسيله سوگند به لسان كلام روسی منتشر کردیم و از آمریکایی ها استدعا می کنیم که با نشر اشاعه تمامی جزئیات این آشتي كتاب و همچنین مدرك حجت اختیارات مرکز اجرایی مشترک که لنگه لحظه کارشناسان نظامی روسی و آمریکایی اهدافی مشترک را تعیین نمایند، سازش کنند وليك آنها با این عمل خطاب می کنند که این فصل فقره سوالات بسیاری را درون فقره میزان درستكاري واشنگتن درب افكار ایجاد می کند.

داخل استمرار این بیانیه تصریح شده است: مسکو چشمداشت شكيب دارد که واشنگتن به سوي عهد های ذات مبنی نيكويي و سيئه صدق تفکیک معارضان میانه صورت از تروریست های جبين النصره و همچنین عاقبت حملات هوایی مشترک علیه عناصر تروریستی بدون بند ايفاي عهد کند و پایبند باشد.

گفتنی است مسکو و واشنگتن طی هفته های اخیر سازگاري دوزخ بسی را درون سوریه به سوي ايفا به جريان انداختن گذاشتند که سپس از یک هفته به سمت پایان رسید و تروریست ها از این مجال برای تجدیدقوا استعمال کردند.

[ad_2]