هم دستي رئیس همگي باخبر استان البرز شد

[ad_1]

کرج – هم دستي رئیس همگي و رئیس تشكيلات طرح و سمت صباح دوشنبه، با پذيرايي رسمی مسئولان البرزی متبحر این استان شد.

بوسيله سوگند به رپرتاژ گزارشگر مهرباني، محمدباقر نوبخت پگاه دوشنبه با خوش آمد پذيره ابرازعلاقه رسمی مسئولان استان البرز مسبوق استان البرز شد.

ياري رئیس گروه و رئیس تشكيلات پروگرام سبب برای بازدید از برنامه های عمرانی استان البرز به قصد این استان رحيل کرده است.

سخنگوی طالع تمكن درب این كوچ یک‌صوم امساك از کارگاه های عمرانی طرح بزرگراه شهید فتوت بازدید خواهد کرد.

[ad_2]