درآمد سرشماری جمعيت و مسکن دروازه اندر سیستان و بلوچستان خاتمه شده است

[ad_1]

به مقصد براي اعلام خبرگزاری تسنیم از زاهدان، غلامرضا مالکی نيمروز امروز درب ميتينگ هماهنگی سرشماری عمومی جمعيت و مسکن دانشپايه طول عمر ۹۵ که باب موسسه نظم و ترتيب پروگرام و سبب سیستان و بلوچستان برگزار شد اظهار داشت: این سرشماری همزمان با دیگر نواحي امكنه کشور از سوم تا ۲۴ مهر ميانجيگري ماموران آمارگیری درب استان سیستان و بلوچستان انتها می شود.

رئیس اداره پروگرام و سمت سیستان و بلوچستان با ايما به سمت اینکه آمارگیران تعليمي های دربايست را سبب دریافت احصا از خانوارها ماورا گرفتند، بیان کرد: ماموران سرشماری با منصرف كردن جلیفه مخصوص و کارت شناسایی به قصد درب خانه ها شهروندان احاله می کنند.

وی قول: پیش بینی می شود حدود الف بلبل تن درب سرشماری جمعيت و مسکن امسال به منظور با آغاز آمارگیر و عوامل اجرایی مشارکت داشته باشند.

مالکی آغاز داشت: ماموران سرشماری با احاله درب سراها شهروندان داده ها نامشابه و آشنا از يكسره عبارت زمره مسکن، درامد، جمعیت، میزان تحصیلات، سياق صحن نهوض و ولادت توقف و کشاورزی را کسب و مندرج كتابت می کنند.

رئیس بنياد طرح و سبب سیستان و بلوچستان با ايما به مقصد براي بیانات زعيم بزرگ تحول مبنی برداشتن امار متمرکز، علمی و دقیق، تصریح کرد: دروازه اندر این سو همکاری دقیق آدميزاد و خانوارها با ماموران سرشماری لزوم دارد.

وی حرف: تو سرشماری فال و مسکن امسال افزون نيكي راه دستی و احاله ماموران درب سراها، خانوارها نيز می توانند با بازگشت به مقصد براي سایت پي جويي و سرشماری مردم ازدحام حدس و مسکن عام ۹۵ رفتار به سمت درج داده ها اعضای اهل خانه خانه خويشتن کنند.

مالکی همچنین بیان پيكره و اهمیت سرشماری و پي جويي دروازه اندر گسترش و مشغله سرگرمي استان به قصد وضعیت اعتبارات استان مدخل سرپوش واحد زمان ( روز جاری استعاره کرد و اظهار داشت: اعتبارات به تصويب رسيده قبول شده استان سیستان و بلوچستان باب دانشپايه طول عمر جاری الف بلبل میلیارد تومن بوده که تاکنون میزان نقدینگی از این اعتبارات ۲۸ عندليب میلیارد ده قران بوده است.

رئیس بنگاه پروگرام و نقدينه جانب سیستان و بلوچستان جمع کرد: این درحالی است که از ابتدای سن تاکنون تو استان ميزان بلوغ هفتصد میلیارد ده ريال یارانه صيقلي صافكاري شده است.

وی  حرف: باب آينده حاضر سمت جاری استان مدخل سرپوش واحد زمان ( روز عندليب و سیصد میلیارد ده ريال است.

انتهای پیام/

[ad_2]