مهاجری: تمهیدات دربايست برابر تفکرات سعداوی را داریم

[ad_1]

به طرف تفسير خبرگزاری تسنیم از اهواز، خوشدل مهاجری باب گردهمايي خبری پيش از از بازی تیمش جلو آهن خوزستان اظهار داشت: مسكن دارد خوشحالی خودم را داخل شهر اهواز ذمر آوند شرط کنم. درب روزهایی که به سوي ديباچه اسم مربی مدخل سرپوش تیم آزادي اهواز بودم با نتایج پسنديده دم روزها خاطره ها خوبی را تو فهم استعداد خاطر دارم ولی اکنون این تیم تو شرایط خوبی فراغ ندارد و منحصراً بس خاطره ها این تیم باقی مانده است.

وی قول: شما درب بازی فردا تعدادی زیادی آسيب ديده داریم. آقای زامران و کفشگری به قصد دلیل مصدومیت و آقای محسن یوسفی به قصد دلیل محرومیت را به سوي رفيق نداریم.

سرمربی تیم كشتي پدیده افزود:رويارو تیم آهن بازی سختی داریم. من واو تمهیدات دربايست را روبرو تفکرات نعیم سعداوی و عصير حل و هوای سوزنده خوزستان درب تماشا داریم. امیدوارم با دستور كار‌ریزی‌هایی که کردیم با امتیاز از شهر اهواز داخله تحصيلات عالي حوزوي شویم.

مهاجری بیان کرد: ضمير اول شخص جمع عنفوان خوبی را داشتیم. هفته قديم تیم حریف آزادي خوزستان اقبال بهتری از من واو داشت و شهادتگاه را با تک امتیاز ترک کرد. امیدوارم مدخل سرپوش بازی فردا بوسيله سوگند به اشل پايگاه خوبی يد ارتباط پیدا کنیم.

وی گفتار: شما درمقدار بازیکن درون مذیقه هستیم به سوي نفخه دمش بازیکن با کیفیت هستیم و درون این مهم هیچ شتاب‌ای نداریم.

سرمربی تیم كشتي پدیده اعلام کرد: شما عضو تیم‌های بالای طرح نیستیم ولی اکنون جایگاهمان نيك است. ۶ امتیاز داریم و سعی داریم مکانمان را ارتقاء دهیم.

مهاجری افزود: تیم آهن خوزستان عنفوان خوبی نداشت و من وآنها و آنها از این فرمان مضطرب چشم براه هستیم براي چه که درب مسكن حجره ممتلي قوت آشكارا می‌شوند. آنها چیزی برای از رابطه تسلط اجازه دادن ندارند امیدوارم فردا با نيستي دربی پایتخت بازی قشنگ و لبريز تماشاگری از ماء مايع شيره درآید و تماشاگران از دیدن این بازی التذاذ ببرند.

انتهای پیام/

[ad_2]