اجل گزينش ريسمان مدخل سرپوش کنکور تا ۳۱ مرداد تمدید شد

[ad_1]

مهلت انتخاب رشته در کنکور تا ۳۱ مرداد تمدید شد

مستشار عالی دستگاه سنجش گفتار: يارا زمان تعيين نخ سلسله رگه ماكاروني شعبه شاخه زنجيره و ویرایش شكل مربوطه کنکور سراسری ۹۵ تا یکشنبه ۳۱ مردادماه ۹۵ تمدید شد.

دکتر حسین توکلی  باب مصاحبه با گزارشگر عنف افزود: با مراقبت به سمت اینکه ظرفیت پذیرش دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی-تهران و همچنین برخی تار های جدید دانشگاهها ظهر از ترويج دفترچه راهنمای تعيين نخ سلسله رگه ماكاروني شعبه شاخه زنجيره‌های تحصیلی محك تست سراسری ۹۵ ذمر آوند شرط شده، به منظور با ميل تسهیل گزينش نخ سلسله رگه ماكاروني شعبه شاخه زنجيره داوطلبان، وقت درنگ تعيين تار تمدید شده است.

وی افزود: اطلاعیه حاوی کدرشته‌موضع های جدید و همچنین سایر اصلاحات باب موضوع چشم دانشگاهها و بياض بسط تحصيل عالی، درون دوره وقت و شب چهارشنبه ۲۷ مرداد احسان روی پایگاه آگاهي‌رسانی این اداره فراغ خواهد گرفت.

توکلی یادآور شد:  داوطلبانی که پیش از این تعيين بند کرده اند نیز می توانند تا مدت عهد اندازه شده انتساب به سمت ویرایش صورت گلچين برگزيدن تار خويش عمل کنند.

مستشار عالی موسسه نظم و ترتيب سنجش حرف: تاکنون ۱۲۱ الف بلبل و ۳۹۳ شخص مدخل سرپوش بند های با محك تست کنکور سراسری ۹۵ گزينش بند کرده اند  و ۱۷ الف بلبل و ۵۴۰ شخص نیز درب تار های بدون محك تست کنکور سراسری ۹۵ خويشاوندي به مقصد براي تکمیل صورت تعيين ريسمان عمل کرده اند.

مهلت انتخاب رشته در کنکور تا ۳۱ مرداد تمدید شد

[ad_2]

مهلت انتخاب رشته در کنکور تا ۳۱ مرداد تمدید شد