مهمترین تهدیدهای پیش روی لسان كلام فارسی/توضیح درمورد وقت و شب زلف و روش

[ad_1]

رئیس فرهنگستان لسان كلام و ادبيات فارسی می‌گوید آسان‌انگاری درب مبحث پرورش و نیز بی‌توجهی مدخل سرپوش كاربرد بهره جويي از لسان كلام فارسی داخل امور عمومی مهمترین تهدیدات امروز لسان كلام فارسی به مقصد براي شماره می‌جريان.

غلامعلی حدادعادل رئیس فرهنگستان لسان كلام و تاديب فارسی درون صحبت با گزارشگر عنف درمورد حواشی ایجاد شده پیرامون تغییر زمان ملی زلف و ادبیات فارسی نام آدرس کرد: شورای عالی تحول فرهنگی درب یکی كورس دور گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع پيش نفس، زادروز فردوسی را با نام آدرس وقت و شب لسان كلام و ادبیات فارسی تصویب کرد. این گاه جانشین يوم دوره زلف فارسی که به سوي شهریار علاقه دارد نخواهد شد و تمام تاخت کارکرد ، رسوم و طرح‌های خويش را خواهند داشت.

وی افزود: يوم دوره ۲۷ شهریور به قصد كنيه زمان زلف و ادبیات فارسی کماکان تو جای خويش درامان است و يوم دوره لسان كلام و ادبیات فارسی بازهم که وقت و شب بزرگداشت فردوسی است به سمت هيئت فرم جدا مدخل سرپوش جای بشخصه آمده است.

وی مدخل سرپوش بقيه و داخل استجابت انعكاس به مقصد براي استفهام دیگری درمورد مهمترین تهدیدی که دروازه اندر آينده حاضر لسان كلام فارسی با لحظه روبرو است، ديباچه اسم کرد: خيز مساله داخل زمان حال و ماضي حاضر لسان كلام فارسی را تهدید می‌کند. یک مساله آموزشی است و دیگری فرهنگی. مدخل سرپوش بعد آموزشی مساله و تهدید اصلی دشوار انگاری درون تدریس لسان كلام و ادبیات فارسی و علاقه به سوي درست نويسي و ترقيم آفرينش و مداقه به قصد گيسو مدخل سرپوش مدرسه ها است که باید جدی دلتنگ شود و باب بعد فرهنگی نیز فصل فقره غربزدگی و خودباختگی مدخل سرپوش مقابل اسامی خارجی را باید جدی بگیریم.

حدادعادل تصریح کرد: همانطور که دروازه اندر کشور برخی جستجو پرسش کالای خارجی می‌طريقه و درب خریدهای خويشتن نوع سرشت صنف ایرانی را باب موضوع تيمار سكون نمی‌دهند و بیکاری کارگر ایرانی را  بوسيله سوگند به منفعت سرمایه‌دار خارجی می‌پسندند دروازه اندر مساله لسان كلام فارسی نیز من وشما با تهدید واژه‌های بیگانه مواجهیم. یک جمع امروز لفظ فارسی را به سوي کار سلحشور و به سمت جستجو پرسش جملات و عبارات خارجی می‌روش و حين را به طورمثال انگار صلاح طاعت بخشش قله درون كهف‌كبريا می‌زنند. این تاخت موقع یعنی ترجیح غیر ایرانی به قصد ایرانی تو کالا و کلمه كل كورس دور از یک ریشه عرق می‌خورد.

[ad_2]