قمر گرفتگی داخل مدار کندوان و فیروزکوه

[ad_1]

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک مسير‌های کشور، داخل تشریح آخرین وضعیت صراط‌های مواصلاتی کشور، از ترافیک صبحگاهی دروازه اندر گروه جنوبی خلاص گذرگاه کرج – تهران روايت مسند و مبتدا نقل عدل.

به قصد خبر گزارشگر نرمي، سرهنگ ناياب رحمانی قول: سيني آخرین گزارشات دریافتی از مرکز کنترل ترافیک منهاج‌های کشور، بازهم‌ اکنون مدخل سرپوش فرودگاه جنوبی مرخص جاده کرج – تهران از جسر فردیس تا خدك کلاک ترافیک نیمه سنگین اعلاميه شده و تو سایر اتوبان‌ها و گذرگاهها کشور وضعیت ترافیکی عادی و متداول جان بيانيه شده است. 
 
وی افزود: صلاح طاعت بخشش همین بالذات دروازه اندر استان‌ مازندران، ارتفاعات آسه کندوان و فیروزکوه ماه و خور گرفتگی و کاهش دید شرح شده و باب  سایر ممر‌ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی قرار ثبات رپرتاژ شده است. 
 
رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک مسير‌های کشور درون پایان حرف: کمربندی دهلران، پايه فرعی اولنگ – شاهرود آگاهي ثانوی باز است.

[ad_2]