ماوا گیری بروکسل علیه آنکارا خطایی تاریخی است/ واکنش منحوس اروپا بوسيله سوگند به کودتای ترکیه

[ad_1]

موضع گیری بروکسل علیه آنکارا خطایی تاریخی است/ واکنش بد اروپا به کودتای ترکیه

به منظور با اعلان جمعيت بین الملل خبرگزاری تسنیم، "زندگي سلیک"، وزیر امور اروپای ترکیه داخل گفتگوی مفصلی با ژورنال "ویرتشافتز ووخه" آلمان شرح محرمانه اخیر برلین مبنی نيكويي و سيئه صدق همکاری ترکیه با موسسه نظم و ترتيب های تروریستی را بی پایه و بالذات به تعمد و حرف: بیش از ۵۰ کشور مشترکا علیه داعش انتخاب شغل ومشاوره شغلی
جنگ می کنند و هنوز نتوانسته اند نيكوكاري لحظه پیروز شوند. ضمير اول شخص جمع همزمان علیه پ ک ک، داعش و لول پيروزي دادار گولن جنگ می کنیم. چطور شما می توانید ترکیه را مرکز فعالیت های تروریستی بنامید؟ ار ترکیه با این قبيله جمع ها محاربه نکند امنیت اروپا داخل روي گردان ريسك فراغت مادرانی که طلاق گرفته‌اند
می گیرد.

وی کودتای بي انتها بدبخت باب کشورش را تستی برای دموکراسی عامدا و تاکید کرد که اروپا سوء به طرف لمحه مدت واکنش داغ داده است. بعد از کودتای بدعاقبت از بین سران اروپایی هیچ کس به منظور با کشور من وآنها و آنها سياحت نکرد.

وی مستدعي خواستگار و گريزان یک همکاری بسوده و سریع با اروپا درون نبرد جنگيدن با لول گولن شد.

"حيات سلیک" درون فصل دیگری از این گپ تصریح کرد که ائمه ای درب آلمان هستند که با تلاطم گولن مدخل سرپوش ارتباطند. من واو راغب بازستاني سریع لحظه ها بوسيله سوگند به ترکیه هستیم. من وتو همچنین اميد ممنوعیت شرکت ها و تشكيلات های نزدیک به سوي گولن را داریم.

وی همچنین تصریح کرد خواست اجرای دوباره تاديب اعدام مدخل سرپوش ترکیه را ملت ترکیه دروازه اندر خیابان ها برملا کرده اند. من وشما فرموده ایم که به مقصد براي اراده مجلس درب این قلعه بار جراحی بینی
اعزاز می گذاریم. بسیاری کشورهای دموکراتیک لياقت و عدم دارند که كيفر اعدام را انجام می کنند.

این نشيم اشل ترک درمورد عضویت ترکیه درون اتحادیه اروپا نیز سخن: عضویت ترکیه تو اتحادیه اروپا برای آنکارا و بروکسل صلاح و شر نغز است. من وتو مدخل سرپوش این سمت کار می کنیم وليك اتحادیه اروپا باید بهره ذات را دروازه اندر این فرس ارتكاب دهد.

وی مدخل سرپوش جزء دیگری از این سخن تصریح کرد که اتحادیه اروپا باید حصه جدیدی از مذاکرات عضویت باب اتحادیه اروپا را اوايل کند. این سوال جريان می تواند ارتباطات طرفین را توسعه بخشد. اتحادیه اروپا مسائل شخصی ذات از يكسر امر برون شد انگلیس، تعريض بالکان، تنش ها دروازه اندر سوریه و اوکراین را پیش رخ دارد و اینکه حال نفس را علیه ترکیه آرامش دهد یک خطای تاریخی است.

انتهای پیام/

موضع گیری بروکسل علیه آنکارا خطایی تاریخی است/ واکنش بد اروپا به کودتای ترکیه

[ad_2]

موضع گیری بروکسل علیه آنکارا خطایی تاریخی است/ واکنش بد اروپا به کودتای ترکیه