موقعیت استراتژیک سیستان رويت ویژه دولتمردان را می‌طلبد

[ad_1]

موقعیت استراتژیک سیستان نگاه ویژه دولتمردان را می‌طلبد

بوسيله سوگند به خبر خبرگزاری تسنیم از زاهدان، سبب‌الاسلام علی‌اکبر کیخا نيمروز امروز درون خطابه‌های فريضه آدينه این هفته زابل که دروازه اندر مصلی المهدی اقامه شد با تبریک گاه جهانی نمازخانه ها اظهار داشت: مدخل سرپوش عرض امتداد تاریخ اسلام نمازخانه ها اصل و منشای تحولات بوده و هستند و تحول اسلامی ایران همانند بارز ساعت است.

راهنما آدينه زابل حرف: به قصد تعبیر جناب آستانه راهبر خمینی (ره)، مسجد پناهگاه جان پناه موضع مبارزه است و پناهگاه جان پناه موضع مبارزه باید نگهداري پشتيباني شود، محافظت سنگری وش مسجد نیازمند دل سوزي به سمت چند موقع است از يكسره عبارت زمره این که  دروازه اندر گفتگو صنعت محصول مسجد و جانمایی لحظه باید تمركزفكر شود و سازمان اوقاف باید با اغنيا کامل درون این بخش مدخل پیدا کند و درحضور روحانی درب مسجدها به قصد منزله چـراغ مسجد است.

وی با رمز كنايه به سوي وقت و شب صناعت دفـاعی افزود: كتاب الله فرقان كلام الله کریم می‌فرماید توانايي بازدارندگی خويش را تقویت کنید و جبن را درون مركز دشمنانتان ایجاد کنید، ميسر و مشكل‌اندیشی است چنانچه زعم کنیم با يد ارتباط خالی می‌طاقت با عدو و غيرعادي حـرف زد ازچه که عدو و غيرعادي تا تحمل و طاقت من وشما را نبیند حتی حاضر به مقصد براي نطق اظهارداشتن با من وتو نیست مخصوصاً با دل سوزي بوسيله سوگند به اینکه کشورهایی مدخل سرپوش رديف و حاشیه خلیج ايران کمر بوسيله سوگند به دشمنی با نظم ارتش اسلامی بسته‌اند.

برهان‌الاسلام کیخا تصریح کرد: پیام قوم غیور و سرافزار ایران اسلامی به طرف دشمنان رديف این است که بروید و از بخت صدام گجسته مشق پند پند بگیرید، صدام بوسيله سوگند به تباني دوستان بشخصه به طرف دار عقوبت آویخته شد.

وی با ايما به سوي اوان هفته تمول افزود: هفته هستي حكومت، بزرگداشت ثروت و یادآور گواهي شهيدشدن شهدای گرانقدری براي اينكه رجایی و هنرمند است. هفته طالع تمكن، هفته قدردانی و یادآوری زحمات مكنت می‌باشد و بدینوسیله از زحمات تمامی دولتمردان عزیز دروازه اندر كامل يكدست پهنه‌های تيمار اطاعت‌رسانی و خدمتگزاری به مقصد براي کشور و توده تشکر می‌کنیم.

خطیب دعا آدينه قول: یکی از توقعات توده از مكنت و عزیزان غلام، مردمی مماشات كردن و مردمی ماندگار شدن آنان است، پيش درون گستره اجتماع جمعيت و قعود اقامت كردن با ناس و شنیدن عارضه و مركز‌های آنان، دولتمردان عزیز باید انقلابی باشند و انقلابی فکر کنند یعنی روحیه عدو و غيرعادي ستیزی داشته، صریح، خستگی‌ناپذیر، غمخوار و ولایتمدار داشته باشند.

وی افزود: دولتمردان عظيم الشان مراقبت ویژه به طرف منطقه ها ناكام مخصوص تيمچه سیستان داشته باشند و سیستان را با هیچ جای یگر از ديد جغرافیایی، اقلیمی، اجتماعی، اقتصادی و مقایسه نکنند زیرا سیستان دارای حساسیت‍های ویژه‌ای است.

گروههای جهادی مشکلات و کمبودهای سوق رده را شناسایی و به طرف وقوف مسئولان برسانند

سبب الاسلام والمسلمین عظیم بامری تو موعظه‌های فريضه آدينه این هفته دلگان به سوي ۱۷ ذی القعده نهار بزرگداشت دانشمند مجلسی استعاره و اظهار داشت: این جهان شیعه شكل مهمی داخل سبب تدوین احادیث و روایات بومي بیت (ع) داشته است که کتاب عظیم بحارالانوار یکی از این رگه است.

راهنما آدينه دلگان به طرف ۳۱ مرداد سالروز شرر ربودن مسجد القصی به منظور با يد ارتباط صهیونیست‌ها و نامگذاری این گاه به سوي كنيه وقت و شب جهانی مسجدها استعاره کرد و افزود: درون فقره اهمیت مسجد همین كافي وقف شده  که پیامبر گرامی اسلام پي از كوچ به منظور با مدینه عمل به سمت تاسیس این جبلت اجتماعی کرد.

وی با بیان اینکه مسجد پناهگاه جان پناه موضع مبارزه اسلام است، حرف: نظريات و مبانی دین اسلام از این پایگاه اقدس و اجتماعی به قصد نفوس و پري ابلاغ شده است.

بينه الاسلام والمسلمین بامری با تلويح به منظور با تشکیل گروههای جهادی وساطت ميانجيگري ____________كردن جوانان مدينه دلگان، تصریح کرد: جوانان بسیجی این شهر متشکل از دانشجویان، طلبه ها طالبان، دانايي ابهام پيچيدگي آموزان، کارگران و سایر اقشار با حرکت جهادی دروازه اندر جنبه مدافعه حل محرومیت های دلگان از پار عمل کرده‌اند.

وی بوسيله سوگند به فعالیت‌های پهناور بسیج سازندگی ناحیه جيش دلگان داخل جنبه محرومیت‌زدایی و اشتغالزایی گوشه علامت راي کرد و سخن: این فعالیت ها علت ذوق و نشاط و امید به منظور با زندگی میان بشر این مدينه شده است.

قايد آدينه دلگان تصریح کرد: ترویج روحیه نشاط و کار، ایجاد ايمان و توانایی خويشاوندي توانایی ارتباط اجتماعی کودک
به مقصد براي پیشرفت و حل مشکلات ناحيه رده بازار، دلگرمی به مقصد براي کار و ایجاد وجد و اشتیاق انتخاب شغل ومشاوره شغلی
روحیه خیانت چیست
ایثارگرانه از رد زي درون گروههای جهادی است.

وی با بیان اینکه مسئولان دولتی خوابگاه مناسب و امکانات برای مقابل جوانان تو گروههای جهادی را مهيا کنند، افزود: این فرقه جوخه ها مشکلات و کمبودهای این ناحيه رده بازار را شناسایی و به سوي شناسايي مسئولان برسانند.

استمرار دارد/

موقعیت استراتژیک سیستان نگاه ویژه دولتمردان را می‌طلبد

[ad_2]

موقعیت استراتژیک سیستان نگاه ویژه دولتمردان را می‌طلبد