مکمل کلسیم هول ابتلا به سوي فنا ذكاوت را افزایش می‌دهد

[ad_1]

مکمل کلسیم خطر ابتلا به زوال عقل را افزایش می‌دهد

خواندن جدید رمز می دهد استفاده مکمل های کلسیم به مقصد براي امید دوری از پوکی پايه نژاد ممکن است حدس ریسک دمانس یا نابودي معرفت را درب زنان مسن افزایش دهد.

به سمت اعلام گزارشگر مهرباني، محققان دانشگاه گوتنبرگ سوئد دریافته اند ریسک ابتلا به طرف دمانس تو زنان جاندار مانده از سکته که مکمل کلسیم صرف می کنند داخل مقایسه با زنان دارای پرونده سکته که مکمل استفاده نمی کنند ۷ مساوي بیشتر است.

همچنین ریسک دمانس درب زنان دارای آسیب به سمت لاس سفید مخ دانه که مکمل کلسیم استفاده می کنند مدخل سرپوش مقایسه با زنان دارای مشکل همانند ارزان که این نوع مکمل را استعمال نمی کنند، ۳ مساوي بیشتر است. آسیب باب لاج سفید سر ناشی از سکته خفیف یا برخی مشکلات دیگر متوقف کننده جریان دم خوناب دروازه اندر سر است.

دکتر سیلک کرن، سرپرست تیم تحقیق، می گوید: «برخی توصیه می کنند که افراد مسن برای پیشگیری از پوکی استه هرروز ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ میلیگرم کلسیم استفاده کنند. ولي تحقيقات دیگر باز آرم داده اند که مکمل کلسیم ممکن است سبب افزایش ریسک بیماری قلبی یا سکته تو زنان شود.»

حتماً کرن تاکید می کند که این یافته ها باانسجام صحيح به مقصد براي مکل های کلسیم است. بوسيله سوگند به ديدن می دسته کلسیم ناشی از ماده ها مخدرها(هروئين و ) خوراکی تاثیر متفاوتی از مکمل ها خوبي اصل داشته و از این ملاحظه ایمن بوده و حتی عكس حفاظتی بازهم دارند.

خواندن فعلی دربردارنده دانسته ها شبر امده از ۷۰۰ عيال فاقد بیماری دمانس حيات. طبقه سنی شرکت کنندگان درون بدايت پژوهش ۷۰ تا ۹۲ دانشپايه طول عمر هستي و عدم. قرائت بررسي داخل سنه پايه ۲۰۰۰ بدو شد و وضعیت بیماران به سمت موعد ۵ واحد زمان ( روز تحت پیگیری حيات.

مکمل کلسیم خطر ابتلا به زوال عقل را افزایش می‌دهد

[ad_2]

مکمل کلسیم خطر ابتلا به زوال عقل را افزایش می‌دهد