میزبانی اصفهان از برگزيدگان دهات و عشایر ۸ استان کشور/ تجلیل از فعالان فرهنگی کشور درون اصفهان

[ad_1]

به منظور با اعلان خبرگزاری تسنیم از اصفهان، موجب حكم‌الاسلام حبیب‌خوشحال ارزانی نيمروز امروز داخل انجمن خبری با دمخوران رسانه دروازه اندر پيوستگي با برگزاری پنجمین کنگره ملی خبرگان قريه و عشایر اظهار داشت: کنگره واژگان و صناعت ده و عشایر با رویکرد صرفه جويي مقاومتی از ۲ لغایت ۵ نيكي و عتاب ماه باب اصفهان برگزار خواهد شد و این استان سرافرازي میزبانی از ۶ استان و ۲ تيمچه ایران را درب این کنگره دارد.

وی افزود: پوشش روستاییان و عشایر افرادی هستند که مدخل سرپوش تمامی جوامع و حکومت‌ها و مدخل سرپوش روش جمهوری اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارند و داخل شکل‌گیری و حمايت ازبر كردن و مواظبت از انتظام جمهوری اسلامی نيز پيكره موثری داشته‌اند و تمامی نهادهای انقلابی و بنگاه‌ها و وزارتخانه‌ها قرابت تناسب به طرف آحاد گروه از همه روستاییان و عشایر متعهد هستند.

مدیرکل واژگان و راهنمايي اسلامی استان اصفهان گوشزد کرد: حكومت دلالت با تشکیل مقر اركان حرب ركن عالی کانون‌های مسجدها به سمت خطاب متولی اصلی واژگان و صنعت به سوي‌كوه طور اختصاصي تو این زمینه دخول پیدا کرده و مقيد است ساليانه دروازه اندر این وهله زمينه طرح‌هایی را داشته باشد که برگزاری این کنگره از تمام لمحه مدت‌هاست.

وی با نظر امر به سمت رسم امسال تحت شهرت صرفه جويي مقاومتی، عمل و پيشه، حرف: مشابه با این راه وظیفه وزارتخانه گفتار سازی و واژگان‌سازی تو راستای صرفه جويي مقاومتی است بنابراین کنگره قاموس و صنعت برگزيدگان دهات و عشایر با محوریت این روش کار ذات را مدخل سرپوش کشور مبدا خواهد کرد.

ارزانی با بیان اینکه این کنگره به قصد لفظ سياهه ملی درون کل کشور برگزار می‌شود، تصریح کرد: ائمه جماعات و مدیران مسئول کانون‌های فرهنگی هنری رستاق و عشایر خاك نيز دسته شده و از منتخبان ساعت‌ها از كل سوق رده تقدیر خواهد شد و دستور كار‌های مختلفی نیز برای عرض امتداد هنگام دنيا برای لحظه‌ها تدارک دیده شده که انجام می‌شود.

وی درب ربط با اهداف برگزاری این کنگره حالي کرد: تکریم و معرفی الگوهای كامروا قاموس و صنعت قريه و عشایر، شبکه سازی و زورمند سازی و جابجايي تجربیات، بررسی و نشان دادن راهکارهای پیشرفت و تعالی دائره المعارف ديه و عشایر، گفتار سازی صرفه جويي مقاومتی و شناسایی ظرفیت‌های بومی منطقه ها روستایی از يكسره عبارت زمره اهداف مهم برگزاری این کنگره است.

انتهای پیام/

[ad_2]