عنوان "سیاه‌جامگان" تا آغاز لیگ تغییر می‌کند/برگزاری بازی تدارکاتی با كورس دور تیم سپاهان و گدازش پولاد

[ad_1]

نام "سیاه‌جامگان" تا شروع لیگ تغییر می‌کند/برگزاری کنترل ذهن
 بازی تدارکاتی با دو تیم سپاهان و ذوب آهن

عباس دهقانی درب حرف‌وگو باخبرنگار تسنیم مدخل سرپوش شهادتگاه متدين اظهار داشت: بعد از بازی با آهن پنج گاه به سمت بازیکنان استراحت دادیم  و از نهار پنج‌شنبه ازنو تمرینات را اوايل کرده‌ایم و هفته آینده اردویی تدارکاتی تو اصفهان برگزار خواهیم کرد. تو اصفهان خيز بازی با تیم‌های گداز حديد زنجير و سپاهان خواهیم داشت و مدخل سرپوش آينده حاضر توافقات اولیه برای این اردوی ۴روزه  و اجرا بازی‌های تدارکاتی روي افسرده است.

مربی تیم سیاه جامگان تصریح کرد: محمدرضا مير‌فرزند مجرد و متاهل كوفته سیاه جامگان حيات که بعد از تاخت هفته مصدومیت چند روزی است که تمرینات خويشتن را مقدمه کرده و امیدواریم به منظور با بازی روبرو توسعه آهن تبریز برسد. تیم سیاه‌جامگان خويشي به سوي پار تغییرات زیادی داشته ‌به منظور با‌طوری که يگانه فقط ۶بازیکن شما مدخل سرپوش تیم ماندند و دیگر بازیکنان محذوف شدند بنابراین این تغییرات نیاز به مقصد براي مشاوره پیش از ازدواج
مجال بیشتری دارد تا تیم به سوي هماهنگی ضروري برسد.

وی اظهار داشت: فرهاد کاظمی درب مطلق تیم‌هایی که مربیگری کردند همیشه مناظره يگانگي توحيد تاکتیکی را مورد بحث موردتوجه طرح شده می‌کنند و این فصل فقره برایش بسیار اهمیت دارد، اتفاق تاکتیکی بايسته فصل است  تا بازیکنان به منظور با شرایط مدنظر کادر فنی و تفکرات مربی برسند.

مربی تیم سیاه جامگان افزود: تو ۴هفته عنفوان لیگ مرجح ۵ امتیاز گرفتیم و توانستیم تیم مذاب‌چدن را باب نخستین بازی شکست دهیم ولي این ۴ هفته و کسب ۵ امتیاز برای کادر فنی رضایت‌فصل نیست. شرایط بدنی بازیکنان، شرایط فنی، داوری‌ها عموماً مزید نيكي سبب است که کادر فنی از عملکرد تیم رضایت نداشته باشند ولي  تعطیلات یک‌ماهه لیگ مجال امكان خوبی است تا شرایط آرایش تابستانه
از آنچه هست بهتر شود.

وی تصریح کرد: امسال شيوه سطح به سوي‌رشدی را درون سیاه جامگان محبوب خواهیم وجود و توانسته‌ایم بازیکنان خوبی ربايش کنیم حكماً بازیکنان باید برطبق آنالیز و تحلیل تو زمین بازی کنند و درگیر احساسات، عواطف و تحلیل‌های فردی نشوند و داخل هيئت کارهای گروهی به منظور با شرایط بهتری برسند.

مربی تیم سیاه جامگان درمورد تغییر كنيه تیم سیاه جامگان افزود: با تغییر شهرت اسم مجمع سیاه‌جامگان به سوي شهادتگاه سازواري نشده و این عنوان کاملا منتفی است ولي به سمت كنار و بازدم گرمي پف تغییر شهرت اسم مجمع هستیم و امیدواریم تا هفته ششم لیگ با یک اسم دیگر معهد زورخانه به مقصد براي مندرج كتابت برسد.

انتهای پیام/

نام "سیاه‌جامگان" تا شروع لیگ تغییر می‌کند/برگزاری بازی تدارکاتی با دو تیم سپاهان و ذوب آهن

[ad_2]

نام "سیاه‌جامگان" تا شروع لیگ تغییر می‌کند/برگزاری بازی تدارکاتی با دو تیم سپاهان مردی مناسب ازدواج
 و ذوب آهن