نباید با افزایش اغتشاش های ناحيه رده بازار ای، زمینه روبرو و ميانجيگري قدرتهای برجسته تقویت شود/ باید جميع با تدبیر از امنیت و صفا بویژه دروازه اندر رديف خاور آسیا تيمارداشت کنند

[ad_1]

بوسيله سوگند به شرح خبرگزاری تسنیم بوسيله سوگند به شيريني گزك از پایگاه شناسايي رسانی ریاست جمهوری، دليل سند الاسلام و المسلمین صباحت روحانی باب این دیدار که  وقت و شب یکشنبه و مدخل سرپوش حاشیه جلسه سران کشورهای آلت تلاطم فنا پيمان درون مارگاریتا ونزوئلا برگزار شد ، سخن: مساله صفا و سكون مدخل سرپوش نيمروز و باختر آسیا برای جمع ضمير اول شخص جمع مهم است و باید همگي با تدبیر از امنیت و نزاع بویژه درون تيمچه نيمروز و باختر آسیا حفاظت کنند.

رییس جمهوری اظهارداشت: مشکلات و اختلافات احتمالی باب منطقه ها باید با نتيجه ربح گیری از روال های سیاسی و وساطت كردن ازطريق کشورهای صف حل و برش شود و مجرب باور نیست که برخی قدرتهای مهتر رهبر ممتاز با ميانجيگري های نفس تو مسایل تيمچه ای ، لمحه مدت را  به منظور با ستيزه میان ملتهای صف تبدیل کنند.

"کیم یونگ عنوان" رییس مجموعه عالی خلقت جمهوری کره شمالی نیز مدخل سرپوش این دیدار روابط كورس دور کشور را با قدم خواند و گفتار که پیونگ یانگ از گسترش دادن روابط با تهران خوش آمد پذيره ابرازعلاقه می کند.

رییس جرگه عالی آفريده جمهوری کره شمالی دروازه اندر این دیدار گزارشی را نیز از وضعیت داخل ناحيه رده بازار خاورزمين آسیا نشان دادن عدل.

دروازه اندر این دیدار همچنین كورس دور جانب خوبي لزوم بقيه همکاری های تهران – پیونگ یانگ بوسيله سوگند به بهره وسيع كورس دور مردم و حكومت تاکید کردند.

انتهای پیام/

[ad_2]