نتایج آزمايش دکتری تخصصی ۹۵ دانشگاه وارسته عهد اندازه شد

[ad_1]

نتایج سنجش تجربه دکتری تخصصی كلاس ۹۵ دانشگاه خلاص اسلامی درب جهاز مرکز محك تست این دانشگاه عهد اندازه شد.

به سمت رپرتاژ خبرگزاری مهرباني، به مقصد براي شيريني گزك از مرکز آزمايش دانشگاه رها، داوطلبان شرکت کننده دروازه اندر محك تست دکتری تخصی سن ۹۵ این دانشگاه می توانند با احاله به سوي جهاز این مرکز بوسيله سوگند به نشانی www.azmoon.com از نتایج آزمايش خويشتن سررشته یابند.

پذیرفته شدگان می توانند از وقت و شب شنبه۲۷ شهریور با احاله به منظور با پورتال این مرکز به قصد نشانی sanjesh.iau.ac.ir و دریافت راهنمای درج كنيه از زمانه دوره و مدارک دربايست برای مرقوم اعتبار دانشمند شوند.

بازیابی حساب داوطلبی و دوسيه پيشينه شرکت کنندگان درب این محك تست از طریق عدد تلفن گویای ۴۷۴۳ و تعداد گیری کلید عدد ۳ امکان پذیر است.

[ad_2]