نخستین نمایشگاه تاریخ پزشکی باب چهارمحال و بختیاری گشادن شد

[ad_1]

نخستین نمایشگاه تاریخ پزشکی در چهارمحال و بختیاری افتتاح شد

به طرف اعلاميه خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، نخستین نمایشگاه تاریخ پزشکی استان نيمروز امروز دروازه اندر تالار شهید شهرانی دايره دائره المعارف و رهنموني اسلامی استان بازگشايي شد.

این نمایشگاه با ۱۰۰ پيشامد از وسایل پزشکی قدیمی باب استان با مشارکت مدیرکل واژگان و دلالت اسلامی، حقايق پزشکی، بیمه عافيت بهروزي و قرارگاه كارزار با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده استان بازگشايي شد.

اشتياق‌مندان به طرف حوزه پزشکی می‌توانند از ساعات ۹ الی ۱۲ و ۱۶ الی ۱۸ از این نمایشگاه بازدید کنند.

تو این نمایشگاه از تصویر دکتر حبیب رب حسینی، نخستین پزشک استان چهارمحال و بختیاری با درحضور خانواده ایشان و مسئولان استانی رونمایی شد.

برپایی ایستگاه عافيت بهروزي از حاشیه‌های این نمایشگاه است که پايه‌گیری حرج دم خوناب، قندخون و مشورت عافيت بهروزي رایگان دروازه اندر این ایستگاه انتها می‌شود.

اجرای مدل انگار نظم ارتش تغيير عافيت بهروزي، پيروز‌ترین پروگرام طالع تمكن یازدهم

خالي فرامرزی، مدیرکل بیمه تندرستي بهبود چهارمحال و بختیاری مدخل سرپوش نيمروز امروز باب نخستین جشن روزنامه ها استان مدخل سرپوش حوزه عافيت بهروزي اظهارداشت: اجرای الگو ترتيب تغيير تندرستي بهبود یکی از كامكار‌ترین پروگرام ثروت وجود که به طرف محصول جلسه و خوشبختانه از این الگو التفات خوبی خاتمه شد.

وی افزود: اجرای نگاره گرده نقاشي سامان تصريف شفا مسبب کاهش بازدادن هزینه بیماران به سمت ویژه باب شهرهای زیر ۲۰ الف بلبل تن جمعیت و روستاها شده است.

مدیرکل بیمه تندرستي بهبود چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بیمار نباید دل واپسي جلا هزینه مداوا را داشته باشد، خوشبختانه اجرای این نقشه نمودار شكل تاکنون رضایت بیماران را به طرف ريح داشته است.

فرامرزی با گوشه علامت راي به مقصد براي میزان هزینه‌ها درب دوسال پيش متذكر کرد: سن ۹۳ هزینه‌های بیمه عافيت بهروزي ۵۸ میلیارد ده ريال، پار ۱۱۲ میلیارد تومن و امسال این میزان به سمت ۱۷۰ میلیارد تومن افزایش یافته است.

وی سخن: با نگرش پرستاري به سوي افزایش سمك و كف رواق نمايش خدمت ها بیمه بازدادن هزینه‌های چاره ميانجيگري بیمه تندرستي بهبود ۸۵ درصد افزایش یافته است.

مسائل حوزه شفا داخل چهارمحال و بختیاری ميانجيگري رسانه‌ها زلال‌سازی شود

مجید شیرانی، همراهي آموزشی دانشگاه حقايق پزشکی شهرکرد درون این جشن تصریح کرد: شفا مهم‌ترین مؤلفه گسترش دادن یافتگی دروازه اندر هرجامعه است، کشوری که معروف و قاموس تولید کند پیشرفته است.

وی با نظر امر به طرف عكس رسانه‌ها داخل وسعت بسط دادن و پیشرفت اجتماع جمعيت امتداد انصاف: رسانه‌ها تو حوزه عافيت بهروزي باید مسائل را وهاج و تيره‌سازی کنند و از کلی گویی پرهیز کنند، باب سازمان امروز از پزشک خطا کار با خطای پزشکی بوسيله سوگند به خبط یاد می‌شود.

همراهي آموزشی دانشگاه دانش ها پزشکی شهرکرد بیان کرد: فعالیت، وقوف رسانی و تأثیر رسانه‌ها داخل بسط و پیشرفت سازمان برخی مواقع می‌تواند بیشتر از دانشگاه‌ها باشد.

بسته شدن درك‌كتاب واژگان و راهنمايي با دانشگاه حقايق پزشکی شهرکرد

سخي کارگران، مدیرکل دائره المعارف و رهنموني اسلامی چهارمحال وبختیاری درون این جشن حالي کرد: دروازه اندر راستای اعمال و معرفی دستور توانایی ارتباط اجتماعی کودک
كار‌های نظم ارتش تصريف تندرستي بهبود داخل استان درك‌طومار‌ای میان واژه نامه آداب داني و رهنموني اسلامی استان و دانشگاه دانش ها پزشکی شهرکرد برپا شد.

وی سخن: پروگرام انتظام تغيير عافيت بهروزي یکی از اقدامات مؤثر تمول هستي و عدم که برای معرفی و معرفت‌‍رسانی ساعت جرايد و رسانه‌ها عكس چشمگیری را درون این زمینه ایفا کردند.

وقت‌های آموزشی پیشگیری از ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده مدخل سرپوش چهارمحال و بختیاری برگزار می‌شود

سید قدیر مرتضوی، دبیر شورای هماهنگی با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده چهارمحال و بختیاری تو این جشن بیان کرد: موسم‌های آموزشی پیشگیری از ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده تو استان با مشارکت جهاددانشگاهی استان برگزار می‌شود.

مرتضوی مشارکت توده را باب رزم با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده امری تأثیرگذار دانست و تصریح کرد: مشارکت بشر با تمتع از ظرفیت بنگاه‌های توده‌خلقت داخل این زمینه شمايل مهمی دارد به طرف نمط‌ای که راهبرد من وآنها و آنها باب حوزه نبرد جنگيدن با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده اجتماعی کردن حين است تا تمام کدام از این ظرفیت‌ها بتوانند اجتماع جمعيت مرام نفس را کنترل و عارف کند.

وی قول: رسانه‌هایی که درون حوزه پیشگیری موادمخدر فعالیت و خبر و مقاله ها سخنان ذات را داخل این زمینه منتشر کنند تجلیل می‌شوند.

رسانه‌های اعلي حوزه عافيت بهروزي تو چهارمحال و بختیاری تجلیل شدند

عباس بحرینی، مدیر روابط عمومی دانشگاه حقايق پزشکی شهرکرد درب این آداب اعلام کرد: داخل راستای پیشبرد اهداف دانشگاه حقايق پزشکی و انعکاس رويدادها حوزه عافيت بهروزي رسانه‌ و روزنامه ها استان ترسيم مؤثری را داشتند.

وی افزود: تمامی رسانه‌ها، نشريه اعضا‌ها و اسباب‌های چسبيده که مدخل سرپوش سو ارتقاء پيش نويس تندرستي بهبود سعي می‌کنند اندام ابوابجمعي خانواده تندرستي بهبود محسوب می‌شوند و زيرا که سررشته‌رسانی به طرف مدت از مهم‌ترین طرح‌هایی است که باید مدخل سرپوش گرامر کار ياران پيروان رسانه فراغت گیرد.

مدیر روابط عمومی دانشگاه دانش ها پزشکی شهرکرد دنباله غريو: پیشرفت‌های روش سلامت و چاره درب زمینه‌های نامشابه و آشنا مدیون همراهی رسانه‌ها و خبرنگاران است.

بوسيله سوگند به رپرتاژ تسنیم بیان خاطراتی از دکتر حبیب دادار حسینی، نخستین پزشک استان چهارمحال و بختیاری وساطت ميانجيگري ____________كردن پروین حسینی، آقازاده دکتر حبیب آفريدگار حسینی، برابر کمال رفیعی، شوفر بازنشسته دانشگاه حقايق پزشکی و بیان خاطره ها زننده خیانت چیست
و شیرین ایشان از سنه پايه‌های تيمار اطاعت ذات داخل حوزه شفا و برقراری بستگي تلفنی با خواص مواد غذایی
رئیس دانشگاه دانش ها پزشکی شهرکرد از دیگر طرح‌های نخستین جشن جرايد استان هستي و عدم.

کنترل ذهن
انتهای پیام/

نخستین نمایشگاه تاریخ پزشکی در چهارمحال و بختیاری افتتاح شد

[ad_2]

نخستین نمایشگاه تاریخ پزشکی در چهارمحال و بختیاری افتتاح شد