نخستین "پایگاه تعليمي و تولید پویانمایی" کشور درب همدان بازگشايي شد

[ad_1]

به طرف خبر خبرگزاری تسنیم از همدان، پیش از نيمروز امروز به طرف موقعيت دليل زمان سینما و "چهارمین هفته فیلم و عکس همدان" نخستین "پایگاه تدريس و تولید پویانمایی" انجمن سینمای جوانان ایران دروازه اندر سفينه همدان بازگشايي شد و همدان از این بوسيله سوگند به بعد آزمونه فراگيري و تولید پویانمایی خواهد هستي و عدم.

باب حاشیه مجلس پویانمایی با پيش سعید توکلیان، محمدحسین تمجیدی و اسماعیل شرعی از پیشکسوتان پویانمایی کشور و با روبرو فعالان حوزه پویانمایی استان همدان که درون تالار قدوه راضي(ع) انجمن فرهنگی سینمایی شهید آوینی برگزار شد؛ نخستین پایگاه تحصيل و تولید پویانماییانجمن سینمای جوانان ایران بازگشايي شد.

يار فرهنگی و فراگيري انجمن سینمای خردسال ایران باب این جلسه با اقرار خوشحالی از گزينش همدان به مقصد براي خطاب نخستین آزمونه پویانمایی قول: امروز پروگرام‌های باانسجام صحيح به سوي این بخش به سوي مدیر انجمن سینمای خردسال استان همدان عرضه شد و امید می‌رودخانه این جريده با حصه‌گیری از اساتید نيرومند و ناتوان باقدرت مسیر خوبی را برای برگزاری دوران‌های آموزشی پیش بگیرد.

سعید توکلیان با گوشه علامت راي بوسيله سوگند به ظرفیت‌های بالای پویانمایی داخل استان همدان قول: امکانات حاضر درون همدان مدخل سرپوش فراوان زياد برازنده تقبل و بیش از شكيبايي است و برای ترقي امکانات آموزشی دفاتر و نوسازی تجهیزات مجاهدت می‌شود.

محمدحسین تمجیدی، یکی از اساتید متمايز حوزه انیمیشن کشور نیز با عرضه توضیحاتی درون موقع قدم فعالیت خويش مدخل سرپوش حوزه پویانمایی و بیان خاطراتی از سختی‌های مسیر طی شده‌؛ نيكي لزوم اعتقاد منصرف كردن به قصد توانمندی‌های فردی و فعاليت برای معرفی كل چاهك بیشتر حوزه پویانمایی همدان تاکید کرد.

حبیب‌اله حیدری مدیر انجمن سینمای جوانان همدان نیز با بیان اینکه از مكان نظرات جمله هم سفر نظران حوزه پویانمایی استان پذيرايي می‌شود، حرف: مطلق امکانات انجمن دروازه اندر اختیار هنرجویان و علاقمندان این حوزه است و به طرف كوه طور حتم فضای صمیمانه فعلی و محفل ها صمیمانه به قصد ترقي وضعیت پویانمایی دروازه اندر استان کمک می‌کند.

به قصد اعلام تسنیم، درب این انجمن فعالان حوزه پویانمایی استان بوسيله سوگند به بیان دیدگاه‌های نفس پرداختند، همچنین سعید توکلیان به مقصد براي كنيه هدیه‌، ۳ آلت تبلت گرافیکی  بوسيله سوگند به انجمن سینمای جوانان همدان تقديم کرد.

چهارمین هفته فیلم و عکس همدان با دستور كار ها و کارگاه های نامشابه و آشنا از ۲۱ تا ۲۶ شهریور ماه درون انجمن شهید آوینی همدان مدخل سرپوش آينده برگزاری است.

انتهای پیام/

[ad_2]