مجلس فوری آمریکا و روسیه درمورد شرار‌ كافي وقف شده تو سوریه

[ad_1]

یک نشيم اشل آمریکائی از جلوس اضطراری مناصب عالیرتبه مسکو و واشنگتن برای بررسی شکست شرر كافي وقف شده تو سوریه گزارش قضيه دهش.

به سمت خبر خبرگزاری عنف، یک قدر آمریکائی به سوي خبرگزاری اسپوتنیک ذمر آوند شرط کرد که منصب ها عالیرتبه خيز کشور آمریکا و روسیه امروز مجلس فوری را درمورد شکست شرار كافي وقف شده مدخل سرپوش سوریه برگزار خواهند کرد.

نيكوكاري بالذات این بيانيه، این قدر آمریکائی که مشيت نامش آشكار نشود درون این فرس حرف: دراین مجلس اضطراری آرامش است منزلت ها پست ها عالیرتبه تاخت کشور، درمورد اوضاع کنونی سوریه و پايان موسم یک هفته ای دوزخ كافي وقف شده تو این کشور به طرف رایزنی بپردازند.

این مرتبه آمریکائی بدون اینکه از بمباران جايگاهها قشون سوریه درون يوم دوره شنبه هفته جاری ميانجيگري اتفاق به سوي زبان رزم با داعش بوسيله سوگند به سرکردگی آمریکا حین اجرای شرر كافي وقف شده درب سوریه سخنی به مقصد براي میان آورد استمرار غريو: ايلخاني هوایی وقت و شب ديرين به منظور با کارگران امدادرسان شوك سختی صلاح طاعت بخشش پیکره شعله كافي وقف شده تو سوریه كارشناس کرده است.

وی تو بقيه با ژستی بشردوستانه مدعی شد: تهاجم هوایی دیروز بوسيله سوگند به کارگران غوث رسان وساطت كردن ازطريق نیروی هوائی اتفاق انتها نشده است.

شایان ذکر است، سرچشمه ها ماخذ خبری نهار پيش و به قصد كنار و بازدم گرمي پف پایان یافتن موعد یک هفته ای اخگر كافي وقف شده از پايان عهد لحظه گزارش قضيه داده بودند. این مدخل سرپوش حالیست که سرلشكر «ولادیمیر ساوچنکو» که مسئول مرکز هماهنگی عملیات روسیه مدخل سرپوش سوریه نیز به طرف عدد می آید، باب این دژ حرف: شورشیان سوری از رعایت اخگر كافي وقف شده ميانجيگري خيل سوریه بد فايده ستاني و زيان کرده، تسلیحات بسیاری را تهیه کرده اند و باب زمان حال و ماضي آمادگی برای عملیات نظامی درب استان های پيت، حماه با نشان تسخير اراضی بیشتری هستند. حين ها ني و آري منفرد موضع ها سپاه سوریه را موقع مقصد آرامش می دهند، بلکه منطقه ها مسکونی با جمعیت بالا را نیز تير بارش می کنند.

رد مکرر آذر كافي وقف شده وساطت ميانجيگري ____________كردن توده های تحت کنترل آمریکا درب سوریه درب حالی تکرار می شود که موافقت به منظور با تعبير ناورد با داعش به مقصد براي سرکردگی آمریکا سه گاه پیش و باب میانه شرار كافي وقف شده توافقی، جايگاهها فوج سوریه باب دیر الزور را بمباران کردند.

گفتنی است، نهار قديم انگلیس، دانمارک و استرالیا از مشارکت رزمنده جنگي های خويش دروازه اندر این تهاجم نبا اخبار داده و تالان به طرف جايگاهها جيش سوریه را موقع تأیید نهاد استقرار دادند.

[ad_2]