اجلاس زبر و پايين‌العاده شورای امنیت درمورد سوریه فسخ شد

[ad_1]

به سوي اعلام امت بین‌الملل خبرگزاری تسنیم بوسيله سوگند به شيريني گزك از خبرگزاری فرانسه، شورای امنیت بنگاه نحله ها اديان هم پيمان، گاه آدينه گردهمايي تحت‌العاده برای برررسی سازش روسیه و آمریکا درمورد سوریه را فسخ کرد.

دیپلمات‌ها تو دستگاه قبايل با عهد اندازه این آگاهي، تصریح کردند این انجمن به طرف خواهش واشنگتن و مسکو بيهوده گويي شد.

طمانينه آرام حيات داخل این انجمن نمایندگان آمریکا و روسیه جزئیاتی درمورد سازش مشترکی که نيكويي و سيئه صدق نار جهنم‌كافي وقف شده، ايفاد کمک‌های آدمي‌دوستانه و مطلع حملات مشترک علیه زياده روي‌گریان درون سوریه تصریح می‌کند، گزارشی عرضه دهند.

روسیه تاكيد مصادره به رنج افكندن به گردن گذاشتن به سن بلوغ رسيدن دارد تا شورای امنیت از این نقشه نمودار شكل حمایت کند، با این آينده فرانسه و دیگر اعضای شورا می‌گویند که می‌خواهند اول از جزیئات این نگاره گرده نقاشي متنبه شوند.

«ویتالی چورکین» نماینده دائم روسیه باب بنياد ملت ها، وقت و شب آدينه تصریح کرد: مشکل اصلی، به قصد نگاه خويشتن که وسيله باني می‌شود نتوان هرگونه قطعنامه‌ای داشت این است که آنها (آمریکایی ها) از نشان دادن اسناد به طرف اعضای شورای امنیت یا حتی تلاوت این اسناد برای آنها خودداری می‌کنند.

نماینده روسیه مدخل سرپوش دستگاه نحله ها اديان هم عهد و متخاصم افزود: معتقدیم، من وتو نمی‌توانیم از آنها (اعضای شواری امنیت) بخواهیم از اسنادی حمایت کنند که تا حاليا دم را ندیده‌اند.

رساله نمایندگی آمریکا داخل بنياد قبايل نیز می‌گوید که نتوانسته با روسیه صلاح طاعت بخشش كله سياق نمايش داده ها به مقصد براي صورتی که مانع از افشای جزییات این معلومات شود، به قصد سازگاري برسد.

انتهای پیام/

[ad_2]