مراقبت تماشا نيكوكاري بازارچه چهارمحال و بختیاری مدخل سرپوش سرآغاز بازگشایی مدرسه ها تشدید می‌شود

[ad_1]

نعیم امامی درب گفتار‌وگو با گزارشگر تسنیم باب شهرکرد با استعاره بوسيله سوگند به شروع نقشه نمودار شكل نظارتی بازگشایی دبستان ها دروازه اندر رسته استان اظهارداشت: این نقش نظارتی با مداقه به مقصد براي افزایش حكم برای خرید تجهيزات نوشتاری، کیف و کفش و سایر ملزومات تحصیلی تا پایان مهر دنباله دارد.

وی با بیان اینکه چگونگی نمايش اقسام نوشت آلت، پوشاک، کیف و کفش از مهم‌ترین موردها بازرسی و بازرسي هستند، افزود: مدخل سرپوش این موعد ۴۰ اکیپ بازرسی نيكوكاري قیمت تقديمي کالا و ادات تحریر دروازه اندر بازارگاه مراقبت تماشا ویژه دارند و هرگونه خلاف را پیگیری و بررسی می‌کنند.

مدیرکل صناعت، كانسار و سودا چهارمحال و بختیاری بیان کرد: این بازرسی به سوي ميل جلوگیری از هرگونه کمبود و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها و نمايش تخلفات احتمالی از سوی واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی و رسیدگی به طرف شکایات و اعلاميه‌های مردمی پايان می‌شود.

امامی گوشزد کرد: اکیپ‌های نظارتی از توزیع و فروش ادات التحریر خارجی و داخلی بدون ميزان و بی‌کیفیت با هماهنگی ماخذها آيت اله ها ذی‌ارتباط جلوگیری و با متخلفان ديدار می‌شود.

وی با رمز كنايه بوسيله سوگند به شروع فروش زبر و پايين‌العاده دروازه اندر استان حرف: به منظور با نقشه بازرسی و مراقبت تماشا نيكوكاري قیمت، تأمین، توزیع و نشان دادن به سوي وقت کالا و فعاليت ها اولویت‌دار این ایام نقش‌های نظارتی نيكي سوق و ميدان معامله با همکاری تعزیرات حکومتی و سایر ابزار‌های پيوسته تشدید می‌شود.

مدیرکل ساختن، كانسار و دادوستد چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه درب قيافه نگرش ديدن تخطي وساطت كردن ازطريق بازرسان دوسيه پيشينه متخلف به مقصد براي تعزیرات حکومتی و حجره اصناف حواله داده می‌شود، تصریح کرد: درب قيافه زوال نامه قیمت کالا و زوال فاکتور خرید و فروش کالاو اثاثه التحریر با متخلف معامله اصابت قانونی می‌شود.

انتهای پیام/

[ad_2]