نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی مدخل سرپوش کرمانشاه آبادان می‌شود

[ad_1]

حكم حیدری دروازه اندر حرف‌و‌گو با گزارشگر تسنیم داخل کرمانشاه، با تلويح به طرف اینکه این نمایشگاه نهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی است اظهار داشت: نمایشگاه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی به طرف لفظ سياهه سراسری با عند ۳۱ استان سرپا می‌شود و به منظور با كل استان خيز اطاقك مختص داده شده است.

مواسات صنایع دستی میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان کرمانشاه با بیان اینکه دروازه اندر این نمایشگاه نشانه ها كارها تاليفات استان‌ها افزون صلاح طاعت بخشش نمایش به سمت فروش نیز می‌دسته، لقب کرد: مکان این نمایشگاه باب موضع نمایشگاه‌های بین‌المللی استان صحيح درون پارک مثال است.

حیدری با گوشه علامت راي بوسيله سوگند به اینکه این نمایشگاه از ۲۹ شهریور تا دوم نيكي و عتاب ماه آباد است، قول: تعلق‌مندان داخل این ایام مدخل سرپوش عصر يوم دوره تعطیل از وقت ۱۰ تا ۲۲ و داخل روزهای غیرتعطیل از گاهنما ۱۶ تا ۲۲ می‌توانند به سوي مقام نمایشگاه احاله کنند.

وی برگزاری کارگاه آموزشی و بازدید از امکان تاریخی را از مهمترین طرح‌های جانبی این نمایشگاه خطاب کرد و حرف: درب این نمایشگاه با فايده ستاني و زيان از کارشناسان پادار از نمایش صنایع‌دستی خارجی جلوگیری می‌شود و این قضيه به طرف كنيه یکی از پروگرام‌های اساسی موسسه نظم و ترتيب مدخل سرپوش نمایشگاه‌ها پیگیری می‌شود.

حیدری با رمز كنايه بوسيله سوگند به دستور كار‌ریزی برای برقراری پيوند تنگاتنگ با صنعتگران خارجی بوسيله سوگند به‌ویژه تو کشور عراق برای برپایی نمایشگاه درب این کشور، اظهار کرد: مدخل سرپوش سه ماهه اول امسال ۱٫۵ میلیون دلار صنایع‌دستی از استان کرمانشاه صادر می‌شود که بیشتر این کالاها محتوي گیوه و ارغوان‌بافی است.

انتهای پیام /

[ad_2]