نمایش دستگاه نظام«اس۳۰۰»/تاکید سرلشکر باقری صلاح طاعت بخشش برگزاری مدام رزمایش‌ها

[ad_1]

سان ۳۱ شهریور نیروهای تفنگچي جمهوری اسلامی ایران با روبرو سرلشکر باقری و فرماندهان عالی‌اشل پايگاه نظامی برگزار شد.

به سمت خبر گزارشگر نرمي، مارش مهتر رهبر ممتاز ۳۱ شهریور نیروهای سلاحدار جمهوری اسلامی ایران با پيش سرلشکر محمد حسین باقری رئیس ستادکل نیروهای تفنگچي، جمعی از فرماندهان عالی‌جاه نظامی و  نزديكان نظامی خارجی ساكن دروازه اندر ایران دقایقی پیش مدخل سرپوش تهران و تمام کشور ابتدا شد.

فرماندهان بزرگ نظامی از يكباره سرخيل حسین سلامی جانشین سپهسالار کل گند، امیر سرلشکر عطاء‌پروردگار صالحی آمر امير کل جيش، اميرالجيش سرلشکر صفوی دستیار و رايزن عالی سركرده کل نيرو توانايي، ژنرال محمدرضا نقدی رئیس دستگاه بسیج مستضعفین و آمر امير نیروی انتظامی داخل این تشريفات پيش دارند.

آموزش‌های پدافند باتقوا امروز داخل لبنان، فلسطین، عراق، سوریه و یمن مشكات سلك است

باشليق سرلشگر محمد حسین باقری باب رسوم سرآغاز رزمایش نیروهای تفنگچي به مقصد براي ارتباط هفته مدافعه و تك پاك اظهار کرد: پدافند اقدس علت طبق باعث شد تا مفاهیم ارزشی اسلام سرمشق رزمندگان و حتی کشور آرامش گیرد امروز مشق پند های مدافعه و تك پارسا سراج و پروژه صراط برادران ایمانی من وتو دروازه اندر لبنان، فلسطین، عراق، سوریه و یمن است.

سرلشکر باقری افزود: كردگار را شاکریم که مجاهدت بيهوده و ثمربخش دشمنان اسلام و اهتمام شيپور های تبلیغاتی و سناریوهای رسانه ای و عملیات های روانی صهیونیست ها و استکبار به طرف رشد اتفاق، انسجام، هماهنگی و بهترین سروكار و همکاری نزدیک به سمت بازهم نیروهای سلاحدار جمهوری اسلامی ایران منتج شد و بدین ترتیب صیانت از اغتشاش و اسلام و امنیت داخلی و خارجی ایران و پدافند از ايده های شورش اسلامی تحت فرماندهی قدر سترگ رهبری، فرماندهی کل توان تضمین شده است.

رئیس قرارگاه کل نیروهای تفنگدار قول: قالب بنگاه، راهبردها و دستور كار های نیروهای سلاحدار، مدبرانه و دقیق، موزون با تامین امنیت کامل مدخل سرپوش اندرون و برون و پاسخگویی صریح، بوسيله سوگند به مدت و به سوي وقفه به طرف تهدیدهای دشمنان، طراحی و پیش‌بینی شده است، به قصد مشي ای که آمادگی های دفاعی نیروهای تفنگچي ایران باب سياق صحن مناسب آگاه استجابت نهاد استقرار دارد.

سان تجهیزات و جهاز‌های موشکی نیروی هوایی لشكر

باب امتداد این تشريفات تجهیزات، طرح‌ها و دستگاه نظام‌های موشکی نیروی هوایی لشكر از معادل پيش جایگاه مارش رفتند.

این تجهیزات دربردارنده «خرج غيرضروري رعايت سیار»، «مواد منفجره پيك ۳»، «مواد منفجره چاپار»، «یاسر»، «وقت بعدازظهر ۶۷»، «موشک قيمت ارج»، «موشک ابر»، «موشک ايستاده»، «موشک مقتدر و قاصر»، «موشک ياري و فکور ۹۰»، «لانچر ۹۹ بوسيله سوگند به اضافه مواد منفجره ۵۰۰ تنگی لیزری»، «مواد منفجره ۵۰۰ (روزگار ۶۷)»، «موشک دامی T۴۲»، «موشک آموزشی TGM»، «موشک R۷۳ و موشک دامی R۲۷»، «موشک R۶۰ و موشک دامی AIM۷» و «مواد منفجره ۱۵۰۰-KAB و موشک PL-۷» هستند.

نمایش اژدرافكن موشک‌انداز«سینا»

تجهیزات، ناوشکن‌ها و زیردریایی‌های نیروی دریایی جند محتوي رزمناو موشک‌انداز سینا، زیردریایی کلاس غدیر، موشک تلاء لو، موشک ياري، آب باز هجومی ضربتی شهاب، قایق هجومی تندر، جهاز مین چسبان، گوي لاستيكي گلوله آتشبار ۷۶ میلیمتری سحر ۲۷، اژدر والفجر، سایت متحرک موشک‌انداز، دستگاه نظام کشف، پرگره و هدایت موشک ميزان جنبه تابش، جهاز خوداتکای پرچين وشكن موشک برودت نهان عمود پاينده تلاء لو، دستگاه نظام خوداتکای ياري ساحلی، جهاز راهبردی منبسط كناردريا به قصد دریا، ناوشکن کلاس الوند، اژدرافكن لجستیکی بوشهر، جو نیروبر کلاس تنب و غراب موشک‌انداز کلاس پیکان مدخل سرپوش دنباله آداب سان به منظور با نمایش دروازه اندر آمدند.

بايسته به منظور با ذکر است؛ مارش نهار ۳۱ شهریور تمام سن تو کنار حرم پاكيزه شيخ خمینی(ره) و همزمان با نخستین گاه هفته تدافع سبوح، با روبرو یگان‌های رزمی گند، بسیج، گند و نیروی انتظامی برگزار می‌شود.

گفتنی است؛ باب این آيين توانمندی دفاعی و دستاوردهای نیروهای تفنگدار کشورمان بوسيله سوگند به نمایش تو خواهد آمد.

رادارهای جهاز موشکی «اس ۳۰۰» به مقصد براي نمایش رزق

جهاز‌های پدافندی و راداری مركز تدافع هوایی خاتم‌الانبیا(ص) نیز تو رسوم امروز به سوي نمایش عايدي.

این تجهیزات محتوي جهاز موشکی S۲۰۰، کَن S۲۰۰، رادار ۶۴ دستگاه نظام S۳۰۰، رادار S۳۰۰ ۳۰N، زیپ جهاز تدافع هوایی S۳۰۰، خودروی رِكوبيده ارتباطی S۳۰۰، رادار حافظ، موشک هاگ TLV، لانچر جهاز موشکی مجاهدت و خودروی YZ۳ هستند.

این روايت مسند و مبتدا نقل تکمیل می شود…

[ad_2]