نمایش جهاز«اس۳۰۰»/تاکید سرلشگر باقری نيكويي و سيئه صدق برگزاری مداوم رزمایش‌ها

[ad_1]

سان ۳۱ شهریور نیروهای سلاحدار جمهوری اسلامی ایران با عند سرلشکر باقری و فرماندهان عالی‌مرتبه نظامی برگزار شد.

به طرف شرح گزارشگر مهرباني، سان مهتر رهبر ممتاز ۳۱ شهریور نیروهای تفنگچي جمهوری اسلامی ایران با روبرو سرلشکر محمد حسین باقری رئیس ستادکل نیروهای تفنگدار، جمعی از فرماندهان عالی‌اشل پايگاه نظامی و  خويشاوندان نظامی خارجی برقرار داخل ایران دقایقی پیش دروازه اندر تهران و تمام کشور مطلع شد.

فرماندهان مبصر بزرگ تر نظامی از تمام سپاهبد حسین سلامی جانشین سردار کل گند، امیر سرلشکر عطاء‌ايزد صالحی سركرده کل جيش، سالار سرلشکر صفوی دستیار و مستشار عالی آمر امير کل نيرو توانايي، رئيس محمدرضا نقدی رئیس تشكيلات بسیج مستضعفین و سپهسالار نیروی انتظامی داخل این تشريفات برابر دارند.

تعليم‌های پدافند پارسا امروز داخل لبنان، فلسطین، عراق، سوریه و یمن مشكات جاده است

باشليق سرلشگر محمد حسین باقری مدخل سرپوش سنن مبدا رزمایش نیروهای سلاحدار به طرف ارتباط هفته تدافع سبوح اظهار کرد: مدافعه و تك اقدس علت طبق باعث شد تا مفاهیم ارزشی اسلام سرلوح مقدمه الگو رزمندگان و حتی کشور سكون گیرد امروز بحث های پدافند متدين مشكات و پروژه شاهراه برادران ایمانی من وتو دروازه اندر لبنان، فلسطین، عراق، سوریه و یمن است.

سرلشکر باقری افزود: پروردگار را شاکریم که فعاليت بي فايده دشمنان اسلام و جديت صور های تبلیغاتی و سناریوهای رسانه ای و عملیات های روانی صهیونیست ها و استکبار به منظور با رشد يگانگي توحيد، انسجام، هماهنگی و بهترین سروكار و همکاری نزدیک به منظور با باز نیروهای تفنگچي جمهوری اسلامی ایران كشيده شد و بدین ترتیب صیانت از تنش و اسلام و امنیت داخلی و خارجی ایران و پدافند از هدف نصب العين آرزو های قيام اسلامی تحت فرماندهی مسند سترگ رهبری، فرماندهی کل توان تضمین شده است.

رئیس قرارگاه کل نیروهای تفنگدار گفتار: قالب تشكيلات، راهبردها و پروگرام های نیروهای تفنگچي، عاقلانه و دقیق، برازنده با تامین امنیت کامل درب درون و داخله تحصيلات عالي حوزوي و پاسخگویی صریح، به طرف هنگام فرصت و به قصد وقفه به سمت تهدیدهای دشمنان، طراحی و پیش‌بینی شده است، بوسيله سوگند به نمط ای که آمادگی های دفاعی نیروهای تفنگدار ایران درون رويه بام و عمق مساحت و حجم حد كاردان توافق فراغت دارد.

سان تجهیزات و جهاز‌های موشکی نیروی هوایی سپاه

داخل دنباله این رسوم تجهیزات، برنامه‌ها و جهاز‌های موشکی نیروی هوایی فوج از مساوي جایگاه مارش رفتند.

این تجهیزات حاوي «خرج غيرضروري ديده باني سیار»، «مواد منفجره پيام گزار ۳»، «مواد منفجره چاپار»، «یاسر»، «عهد ۶۷»، «موشک بها»، «موشک غمام»، «موشک استوار»، «موشک قوي»، «موشک ياري و فکور ۹۰»، «لانچر ۹۹ به مقصد براي اضافه مواد منفجره ۵۰۰ تنگی لیزری»، «مواد منفجره ۵۰۰ (پسين ۶۷)»، «موشک دامی T۴۲»، «موشک آموزشی TGM»، «موشک R۷۳ و موشک دامی R۲۷»، «موشک R۶۰ و موشک دامی AIM۷» و «مواد منفجره ۱۵۰۰-KAB و موشک PL-۷» هستند.

نمایش كشتي آبراهه موشک‌انداز«سینا»

تجهیزات، ناوشکن‌ها و زیردریایی‌های نیروی دریایی خيل دربردارنده كشتي جنگي سفينه موشک‌انداز سینا، زیردریایی کلاس غدیر، موشک تلاء لو، موشک ياري، آب باز هجومی ضربتی شهاب، قایق هجومی غرش، دستگاه نظام مین چسبان، سلاح جنگي ۷۶ میلیمتری صبح ۲۷، اژدر والفجر، سایت متحرک موشک‌انداز، جهاز کشف، پرگره و هدایت موشک ميزان جنبه تابش، جهاز خوداتکای پرشكن موشک برودت مخفي تلاء لو، جهاز خوداتکای ياري ساحلی، جهاز راهبردی پهناور شاطي به قصد دریا، ناوشکن کلاس الوند، جو لجستیکی بوشهر، جو نیروبر کلاس تنب و كشتي جنگي سفينه موشک‌انداز کلاس پیکان درب بقا رسوم سان به منظور با نمایش داخل آمدند.

ضرور بوسيله سوگند به ذکر است؛ سان نهار ۳۱ شهریور تمام سنه پايه درون کنار حرم منقح تطهيرشده شيخ خمینی(ره) و همزمان با نخستین نهار هفته پدافند ديندار، با نزديك یگان‌های رزمی قشون، بسیج، جند و نیروی انتظامی برگزار می‌شود.

گفتنی است؛ تو این آيين توانمندی دفاعی و دستاوردهای نیروهای سلاحدار کشورمان به قصد نمایش درون خواهد آمد.

رادارهای جهاز موشکی «اس ۳۰۰» به منظور با نمایش رزق

دستگاه نظام‌های پدافندی و راداری ستاد تدافع هوایی خاتم‌الانبیا(ص) نیز تو سنن امروز به سمت نمایش عايدي.

این تجهیزات محتوي دستگاه نظام موشکی S۲۰۰، کَن S۲۰۰، رادار ۶۴ دستگاه نظام S۳۰۰، رادار S۳۰۰ ۳۰N، زیپ دستگاه نظام تدافع هوایی S۳۰۰، خودروی رِآبگز ارتباطی S۳۰۰، رادار حافظ، موشک هاگ TLV، لانچر دستگاه نظام موشکی اهتمام و خودروی YZ۳ هستند.

این شايعه تکمیل می شود…

[ad_2]