هرتابرلین به سمت صف دوم طرح ارتقا کرد

[ad_1]

به سمت خبر خبرگزاری تسنیم، تیم هرتابرلین با برتری ۲ نيكي خالي مخالف میهمانش، شالکه درون آخرین بازی هفته سوم هم چشمي هم چشمي كردن‌های بوندس‌لیگای یک آلمان به منظور با دسته دوم نمودار جو طبقه‌بندی تصاعد کرد.

وایزر درون دقیقه ۶۴ و استوکر باب دقیقه ۷۴ برای هرتا تراب زدند تا این تیم ۹ امتیازی شده و باز‌امتیاز با بایرن‌مونیخ صدرنشین داخل صف دوم نهاد استقرار بگیرد.

 شالکه نگونسار‌اقبال بدون امتیاز مدخل سرپوش مکان هفدهم و پيش ازين پایانی باقی ماند.

 انتهای پیام/ 

[ad_2]