آژير آیت خدا نشاط به سوي عالمان بی پيشه

[ad_1]

به قصد اعلان خبرگزاری تسنیم، مرحوم درگاه آیت آفريدگار العظمی مسرت و اندوه می فرمود: شیخ شما(آیت رب حاج شیخ محمد حسین اصفهانی(ره)) از آقای سید رئيس آغوش (رحمة ايزد علیه) پرسید: ميل از علما مدخل سرپوش آیه ی انما یخشی خدا خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو عباده العلما(سوره فاطر، آیه۲۸). (از میان بندگان منفرد دانشمندان از خداوند بیم دارند.) چیست؟
ایشان فرمود: علمای بالله مقصود است، خير كيهان به قصد چند كلمه، زیرا دروازه اندر آیه کلمه ی انما آمده است.
وای نيكوكاري شما گر روزی بیاید که اسرار باطن شما زیرو وجه پررويي شود و روشن گردد که از صالح اهالي نشان مشهور و تبعه دین نیستیم، و منفرد دنیای خويش را معمور پررونق پيشرفته کرده ایم، و با این هیکل و پوشش و سمت، اجرا و كنش روش و اقوال من وشما بوسيله سوگند به ريخت غیر مستقیم علت كژي اعتساف دیگران شده و زمان حال و ماضي این که فرمان اند:
کونوا دعاة للناس بغیر ألسنتکم.
با غیر زبانتان توده را (به طرف سوی دین و خالق) فراخواني خواندن کنید.
زیرا چنانچه به سمت قیامت یقین نداشته باشیم، معذور نیستیم، زیرا به سوي من وتو كلام بيان می شود:
أفلا تعلمت؟
ازچه یاد نگرفتی؟
و ار به مقصد براي لمحه مدت یقین داشته باشیم ولی به سوي مقتضای دم ادا نکنیم، نيرنگ ساز معذور نخواهیم هستي و عدم و بوسيله سوگند به ضمير اول شخص جمع فرموده می شود:
أفلا عملت؟
براي اينكه ارتكاب نکردی؟
دروازه اندر روایتی از امیرمؤمنان علی (علیه السلام) آمده است: كيهان بی پيشه، وقود النار، یعنی آتشگیره و هیزم شعله درك خواهد هستي و عدم.

کتاب درب آستان قرب آیت ا…. العظمی نشاط – ص ۱۲۲
محمد حسین رخشاد

انتهای پیام/

[ad_2]