هلاکت سرکرده روان انتحاری الشرقاط/بمبگذاری خانه ها از سوی داعش

[ad_1]

نیروهای عراقی درب بقيه عملیات فارغ سازی الشرقاط درب نهاد چهره این کشور ناسازگار خصم داعش، پيروز به قصد خلاص سازی نواحي جدیدی از آلايش تکفیری ها شدند.

به منظور با اعلان خبرگزاری نرمي بوسيله سوگند به شيريني گزك از السومریه، سرچشمه ها ماخذ عراقی از پیشروی نیروهای لشگر نهم زرهی عراق بوسيله سوگند به سوی مرکز الشرقاط درون شكل این کشور نبا اخبار دادند و عهد اندازه کردند: نیروهای زرهی مدخل سرپوش ۵۰۰ متری فرمانداری الشرقاط هستند. پیشروی برای مخير سازی نواحي باقیمانده درون گرداگرد شهر امتداد دارد.

این سرچشمه ها ماخذ به مقصد براي هلاکت سرکرده سيال متحول انغماسی الشرقاط ملقب ابومهاجر الاوزبکی و ۹ شخص از همراهانش درون درگیری الشرقاط استعاره و تاکید کردند: داعش مبتلا فروپاشی شده است. طی ساعات آینده مقدر نهایی عدد شماره می خورد.

این مدخل سرپوش حالی است که برخی منبع ها عراقی از تسخير نیروهای عراقی نيكي ساختمانهای دولتی تو مرکز الشرقاط گزارش قضيه دادند.

مقدار داعشی های باقی مانده درب الشرقاط

کریم النوری از مسئولان مبصر بزرگ تر حشدالشعبی عراق قول: نیروهای امنیتی و مردمی پیشروی های مستعد نظر ای مدخل سرپوش الشرقاط به سوي يد ارتباط آورده اند.

وی افزود: اوضاع داعش داخل الشرقاط بسیار بحرانی است و این جمعيت صابر خسارات مادی و انسانی زیادی شده است. نيكوكاري بالذات معلومات واصله مقدار کشته شدگان داعش ۱۱۰ آدم تخمين می شود.

النوری از گريز رقم زیادی از داعشی ها با لياقت و عدم تیم های اعدام و مراکز ایست بازرسی تکفیری ها گزارش قضيه عدل و ذمر آوند شرط کرد: داعشی ها که دروازه اندر درون الشرقاط پيش دارند ۵۰۰ آدم است که مدخل سرپوش خانه ها ايادي مخفی شده اند. وليك بیشتر ساکنان به منظور با ویژه عشایر الجبوری ناسازگار خصم داعش هستند.

وی بیان کرد: داعشی ها گوي لاستيكي گلوله آتشبار و جنگ افزار سنگین دارند ليك دروازه اندر رويارو تفنگ های پیشرفته نیروهای امنیتی و حشد الشعبی حرفی برای اقرار كردن ندارند و بالاپوش جام هگشاد باراني سابق به مقصد براي کاشتن مواد منفجره و مواد منفجره گذاری سراها روی آورده اند.

آزاده سازی ۷۰ درصد الشرقاط

نیروهای عراقی به قصد وادی جرناف باب سرشت الشرقاط که راه نظامی داعش محسوب می شود رسیده اند و پيوستگي موصل را با الشرقاط انقطاع کردند.

علی الحسینی سخنگوی حشدالشعبی عراق عهد اندازه کرد: نیروهای عراقی ۷۰ درصد از الشرقاط را آزاده کرده اند و مراوده لحظه را با موصل بوسيله سوگند به كوه طور کامل گسسته کرده اند.

اهتزار لوا زبانه عراق داخل روستای الخضرانیه

سرچشمه ها ماخذ قوم به منظور با حشدالشعبی از حركت علم عراق نيكوكاري بلندي قله جمله سیلوی الشرقاط مدخل سرپوش مرکز روستای الخضرانیه مدخل سرپوش سرشت استان نيكي آشتي الدین روايت مسند و مبتدا نقل دادند.

آزادسازی چندین رستاق داخل الشرقاط

یک سبب امنیتی باب استان نيكي آشتي الدین ذمر آوند شرط کرد: نیروهای لشگر نهم و تیپ ۷۳ خيل عراق كامروا به مقصد براي فارغ سازی روستاهای الصبخه و بعاجه باب صورت سمت چپ الشرقاط دروازه اندر استان خير الدین شده اند.

این سبب تاکید کرد: این تاخت آبادي تو خو الشرقاط درست شده اند. نیروهای عراقی پیشروی های لايق نگرش احتياط ای درب محورهای غربی و شمالی داشته اند.

به طرف كلام بيان این مرجع نیروها عراقی خوبي بیش از ۱۴ قريه قاهر شده اند.

شایان ذکر است تو نهار سابق منبع ها عراقی عهد اندازه کردند: مناطقی که داخل جریان عملیات الشرقاط رها شده اند عبارتند از؛ العیثه، المسیحلی، جدعان، الصبخه، السکنیه، عذیه، الحکنه، الخصم، الجمیله، اجسمه و الجمیله الجدیده.

الشرقاط از موقعیت جغرافیایی ممتازی مستفيد است به مقصد براي طوری که میان سه استان راست شده است و دوري تقریبا یکسانی با كل سه استان دارد. الشرقاط داخل ۱۱۵ کیلومتری نيمروز جهات استان نینوا، ۱۲۵ کیلومتری شكل تکریت مرکز استان صوابديد الدین و ۱۳۵ کیلومتری مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور استان کرکوک صحيح شده است.

الشرقاط به مقصد براي مثابت گذرگاه تردد نیروهای عراقی برای آزادسازی موصل محسوب می شود. دستخط ضربه پيكار الشرقاط به طرف مكان شكل نزدیک متوقف شدن نیروهای عراقی به سوي مرزهای موصل است. این بدان مفهوم است که هیچ مانع جغرافیایی زمینی میان نیروهای نظامی و آماج اصلی یعنی موصل نباشد.

درون حقيقت با آزادسازی موصل، عراق باخبر وهله توقفگاه نازك دل و بي تفاوت و مهم یعنی كامل يكدست کردن کار داعش داخل مهمترین مرکز دم یعنی تو موصل است.

[ad_2]