جمع آنچه از یک دانشجو «پزشک» می‌سازد، شاید بازهم یک «طبیب»

[ad_1]

همه آنچه از یک دانشجو «پزشک» می‌سازد، شاید هم یک «طبیب»

به منظور با تفسير گزارشگر عافيت بهروزي خبرگزاری تسنیم، دکتر سیدعلی ریاض – مواسات حقوقی و امور جلسه دستگاه انتظام پزشکی دروازه اندر یادداشتی با ديباچه اسم «جميع توانایی ارتباط اجتماعی کودک
آنچه از یک دانشجو پزشک می‌سازد، شاید باز یک طبیب» آورده است: ۱۶ واحد زمان ( روز تمام، باید بهترین مدخل سرپوش كامل يكدست کلاس‌ها و درسهایت باشی تا دهانه كمينگه کنکور کم نیاوری، ۱۶ دوازده ماه) تعليم قرائت كردن و پيرو آغاز، دوم و یا سوم ماندگار شدن ايستادن و کلاس تقویتی روبيدن و کلاس کنکور و از بسیاری از تفریحات و هیجانات و فواد بخواهی‌ها گذر عبور كردن بخشودن … تا نهایت کار برسی به سوي مقام‌های تک رقمی و كورس دور رقمی شاید نيز سه رقمی کنکور و گزينش تو بشود ريسمان پزشکی.

اطرافیان موعد‌هاست که آقای دکتر و بيگم دکتر آوا کردن را آغاز کرده‌اند. انتظارات والدین، خانواده، اطرافیان و …، منتها واقعیت این است که پي از ۱۶ عام تازه به طرف اوان راهی رسیده ای که باید طی کنی.

و عجیب وليك واقعی اینکه شادی تراضي استقراريافتن تو ريسمان دکتری برای بسیاری از دانشجویان خیلی في الحال كامل يكدست می‌شود، چند شخص از شما حاضر هستید درون یک حجره کنار یک جنازه ایستاده و با جزئیات اعضای درون جثه یک انس دیگر مشاهده کنید؟ این منفرد یکی از سختی‌هایی است که از اوايل صراط دکتر متوقف شدن همراهی‌تان می‌کند. با روپوش سفید پوشیدن که نمی‌شود دکتر شد، باید قوی باشی تاآنجا که بتوانی بي قيد کتاب‌های سنگین پزشکی را حاملگي بار کنی.

و درون حالی که روش معیوب آموزشی من وشما دروازه اندر بسیاری از ريسمان‌ها سبب شده است کل ترم کلاسی تحديدشده به منظور با قرائت تلاوت كردن یک رساله و لا حتی یک کتاب کامل باشد، دانشجوی تار پزشکی توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن یعنی اصلاً از این خبرها نیست و باید حسابی صلاحيت دار کتاب و مشق پند باشی.

عجیب اینکه اطرافیان نيز كلاس بدو شكيبايي دارند تو چيره به سوي شفا عام بیماری‌های ممکن باشی و کسی باز «نمی‌دانم» را مبادا پذيرش ندارد. «الا شايد تو دکتر نیستی» را تمام دانشجویان پزشکی شنیده اند. حتی از نيز روزهای اولی که متبحر ترم اوان کلاس‌های پزشکی می‌شوند.

جمهور مشکلات تحصیل درون نخ سلسله رگه ماكاروني شعبه شاخه زنجيره پزشکی آبادي‌ها متساوي می‌شود، وقتی وضعیت مالی خانواده صلاح و شر نغز متمایل به طرف عالی نباشد. قضيه ميسر و مشكل نیست، باب و مادری که ۱۶ سن دبستان خرجت را داده اند، اکنون باید هفت كلاس دانشگاه بازهم خرجت را بدهند. برجسته شده ای نیاز به سمت آزادي مالی داری، همسن‌های تو موعد‌هاست که زندگیشان را ساخته‌اند ولي تو هنوز دانشجو هستی. کسب دخل عملاً ممکن نیست ازچه که درصورتي كه می‌خواهی با موفقیت مبارك را به مقصد براي پایان برسانی و تو ويژگي خبرگي وضع مرحله تعشق ات باور شوی باید مطلق وقفه، انرژی، پايان و ضياع و … را نفع خرج تحصیل کنی.

یک سن، خيز كلاس، سه واحد زمان ( روز، هفت دانشپايه طول عمر بی پولی کشیدن خیلی شاق است

و بعد از عموم این سنه پايه‌ها بحث قرائت تلاوت كردن شاید، دم عام لا قطعاً بلکه شاید اسم و رسمی به منظور با بازهم بزنی و آب و عسل
پزشک معروفی شوی. این طبقه پزشکان هستند که طبیعتاً به طرف دلیل تخصصشان رزق خوبی دارند ليك دروازه اندر کشور من وتو فرقی نمی‌کند، تمام از پزشکان چشمداشت شكيب دارند دارا بي چيز باشند حتی درصورتي كه لمحه مدت پزشک یک پزشک عمومی باشد.

بسیاری داخل میانه سبيل انصراف يافته می‌شوند، بسیاری تحصیلاتشان را به مقصد براي نيز اوقات هفت ساله كم قصير می‌کنند و پزشک عمومی می‌شوند، درون این میان جمع حزب ای متبحر کارهایی مثل سیاست، مدیریت و … می‌شوند.

تازه بعد از جميع این مشکلات است که با خبط یک همکار تمام آنهایی که به كرات پایشان به منظور با محكمه تو رسیده، علاج شده و دعایت کرده‌اند، می‌شوند منتقد تو و به منظور با یکباره يكسره خالص مجرد و مقيد نظاره‌ها از قداست صنعت ات برداشته می‌شود.

تحمل ناكردني عامه اینها است که از یک دانشجوی بي نقش امرد یک پزشک می‌سازد، ليك …

ولي جمع ای استمرار می‌دهند، باید قداست برداشته شده به قصد صناعت پزشکی بازگردانده شود. آنها بقيه می‌دهند، به چه دليل که برای آنها پزشک بي حركت ماندن آرام شدن کافی نیست، تيرخور نیست. مشکلات برایشان طبیعی است، آگاهانه این ممر را گزينش کرده‌اند. از نيز اولی که سوزن نواختن ضرب یاد می‌گیرند، تيمار اطاعت کردن را بازهم یاد می‌گیرند، نگاهی بوسيله سوگند به پزشکان راغب تو ماه نو لاله گون، اردوهای جهادی، ارسال پزشک به سوي نواحي بي بهره، پزشکان بدون حدود، پزشکان حاضر مدخل سرپوش تشنج‌ها و … بیندازید، همین پزشکان ار همین کار را مدخل سرپوش مساله‌های خويش خاتمه دهند چاه بلندي مداخل کسب می‌کنند؟

این پزشکان هستند که سختی مطلق زمانه تحصیل، بی پولی، شامگاه هست و مرده داری، شیفت بیمارستان توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن، انترن سازش كردن مشاوره پیش از ازدواج
و … را خير با زیرمیزی که با فرمان بري بندگي صداقت آميز بوسيله سوگند به تناسل درون می‌آورند.

همین‌ها هستند که وقتی بیماری می‌گوید سكه ندارد، ميدان پرده ای که هزاران نوبت دیده و شنیده اند و حتی می‌دانند برخی بیماران راستگو نیستند کوتاه می‌آیند و دادار معشوق است که طرز مالی بسیاری از آنها نيز مطلوب و ناپسند نیست. دست كم به سوي شمار ای که نفوس و پري فکر می‌کنند پسنديده نیست.

رخسار بیمار را که توجه می‌کنند می‌دانند مشکلش چیست وليك وقفه می‌گذارند و به مقصد براي پيشه ها‌هایش اذن زاويه می‌دهند اجازت می‌دهند بیمار از دردش بگوید، کنترل ذهن
با او همدردی می‌کنند به چه دليل که می‌دانند مبحث مهمی از چاره همین همدردی است.

می‌دانند دعای پزشک باب حق بیمار کارگر می‌افتد، بیمارانشان را ذكرخير و قدح می‌کنند، روی فراخ‌قدر به سوي عندليب محكم حب و سوزن و کپسول می‌ارزد. حاشا، به هيچوجه فراموش نمی‌کنند که تنها مگر لاغير وسیله هستند و طبیب اصلی خداست و خداست که بهي می‌دهد، این را بوسيله سوگند به بیمارنشان بازهم می‌گویند.

اینکه تو مطلع و تازه كار عين ديد باشی و اطرافیانت شكيبايي داشته باشند جراحی نيرنگ ساز فواد باطن خاطر اجرا دهی عصبانیشان نمی‌کند، از رسول خدا (ص) طبیب الدوار توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن را آموخته اند، بوسيله سوگند به نفخه دمش بیمار می‌گردند، به منظور با بالین بیماران می‌جريان و جميع اینها از آنها ني و آري یک پزشک که یک طبیب ساخته است، طبیب حقیقی. وقت و شب پزشک خوبي جمله پزشکان ایران زمین مبارکباد.

انتهای پیام/

همه آنچه از یک دانشجو «پزشک» می‌سازد، شاید هم یک «طبیب»

[ad_2]

همه آنچه از یک دانشجو «پزشک» می‌سازد، شاید هم یک «طبیب»