هنوز گشایشی تو بیمه قالیبافی به منظور با‌هستي نفس نیامده/ ۵۰۰۰ بافنده مشرق رضوی درب توقع

[ad_1]

سعید کاظمی دروازه اندر قول‌وگو با گزارشگر تسنیم دروازه اندر شهادتگاه اقدس اظهار داشت: قالیبافی یکی از كارها دشخوار و زیان‌آور محسوب شده و سابق نيكويي و سيئه صدق این برای افراد كوشا باب این بهر یارانه بیمه درب چشم مغموم می‌‌شد تا بتوانند نفس را از مزایای فعاليت ها تأمین اجتماعی سهم‌مند کنند.

وی بیان کرد: نيز‌اکنون چند سالی است که به مقصد براي‌موجب تخصیص پیدا نکردن یارانه این بخش و واریزنشدن قرب حين به سمت تعداد دستگاه تأمین اجتماعی ضبط كنيه افراد جدید دروازه اندر این حوزه متوقف شده که برای افرادی که پشت از لحظه عمل کرده‌اند مشکلاتی را به سمت فنا آورده است.

رئیس دائره زيرانداز تشكيلات فن، كانسار و سودا مشرق رضوی تفهيم کرد: باز‌اکنون شمار افرادی که درون قطار آرزو بیمه قالیبافی تو مشرق رضوی هستند حدود ۵۰۰۰ شخص بوده که گشایشی برای برطرف كردن دفع مشکل لحظه‌ها به منظور با نابودي نیامده است.

کاظمی استمرار عربده: با علاقه به مقصد براي اینکه بیشتر قالیبافان به سوي‌لفظ سياهه حق‌العمل‌کاری فعالیت داشته ودرآمد آنها بسیار پایین است و بنابراين امکان كارسازي روش بیمه بدون یارانه را نداشته و قضيه مزایای ویژه برای این حرفه برای فعالان مدخل سرپوش لحظه بسیار ضروری بوده که یکی از خواهش‌های ضمير اول شخص جمع از حله نمایندگان مشرق رضوی رایزنی برای برطرف كردن دفع این مشکل است.

انتهای پیام/

[ad_2]