هواداران درب شكيبايي نيكويي و قبح آزادي اهواز/امیدواری آبی‌پوشان اهوازی برای کسب جایگاه شایسته

[ad_1]

بوسيله سوگند به شرح خبرگزاری تسنیم از اهواز، تیم آزادي اهواز درب هفته ششم لیگ دسته یک كشتي ایران ساغر آزادگان وقت و شب آدينه ۱۹ شهریور ماه باب استاديوم تختی اهواز میزبان تیم باز استانی خويشتن یعنی تیم نفت مسجدسلیمان وجود.

درون این بازی رقيق القلب تمام ۲ تیم به طرف نفس اجاق کسب امتیاز بودند تا درجه خويش تو لیگ دسته یک را توسعه بخشند ولي تیم اهوازی به قصد امتیاز کامل این دیدار بیشتر نیاز داشت تا نفس را از انتها طرح بالا بکشد و به مقصد براي كلاس‌های بالاتر بیاید ولی این سوال جريان همدلي نیفتاد و بازی مساوی شد.

درب این بازی که درب باشگاه تختی اهواز اجرا شد قانع جبارنژاد، مصیب آدينه‌فرزند، جبار یوسفی، مصطفی کیانی، پیمان کشاورز (۶۰- سامی بنی‌خالدی)، شاد اردلانی، رحیم آلبوغبیش، حمدالله ابدام، محمدجواد کردونی (۷۰- هادی دغاغله)، حسین مالکی (۸۸- دانیال موسوی) و احمد جبوری با سرمربیگری حمیدرضا دانا برای آزادي اهواز به طرف میدان رفتند.

نخستین خاك این بازی درون دقیقه سوم برای تیم نفت مسجدسلیمان به طرف بر رسید و راضي جباری بازیکن اسبق تیم آزادي اهواز تو پی خطای پنالتی مصیب آدينه‌مولود، سلاح جنگي را باخبر در تیم سابقش کرد.

ولي طولی نکشید که تماشاگران حاضر باب استاديوم تختی اهواز ازنو مغبچه تماشاچي زمين لاي بودند و دروازه اندر دقیقه ۲۰ شوك حمدالله ابدام بازیکن آزادي اهواز سپس از ملاقات رفتار به سوي نغمه یوسف بهزادی به قصد داخل باطن باب نفت روال و آبی‌پوشان اهوازی تراب تساوی را به مقصد براي ثمار رساندند تا از شکست رم کنند.

نیمه دربدوامر آغاز دیدار آزادي اهواز و نفت مسجدسلیمان با طين رضايت جباری برای زردپوشان مسجدسلیمانی و تراب حمدالله ابدام برای آبی‌پوشان اهوازی به مقصد براي پایان رسید وليك باب نیمه دوم، تیم آزادي اهواز که نفس اجاق کسب نخستین سوز و حر پرنيان حجر نفس درب گاه جاری لیگ یک وجود، تهاجمی‌نمناك و خشك باطراوت از تیم نفت بازی کرد که این حملات موثر فايده هستي و عدم و این تیم را به سوي تراب رساند.

ته از حملات پی تو پی آزادي اهواز باب دقیقه ۸۵ احمد الجبوری لجن دوم را برای این این تیم به منظور با بار رساند تا آبی‌پوشان اهوازی برای دقایقی چاشني شیرین پیروزی را بچشند.

منتها نفتی‌ها که شکست ول گشتن برایشان دشوار هستي و عدم نیز رابطه تسلط از تقلا نکشیدند و مجدداً بوسيله سوگند به خاك رسیدند، خاك نفت مسجدسلیمان درون دقیقه دوم وقفه حيف وميل شده با زدن تارك اکبر گيتي افق ها رسيده در آزادي اهواز شد تا تاخت تیم خوزستانی امتیازات هفته ششم لیگ دسته یک کشور را تقسیم کنند و تمام کدام یک امتیاز این سبقت جوانمردانه را به منظور با يد ارتباط آوردند.

منتها مدخل سرپوش هفته يكم و بعد لیگ دسته یک واليبال کشور تیم آزادي اهواز نزد ضد تیم خونه به قصد خونه مازندران درون استاديوم هفت تیر باختر بوسيله سوگند به میدان شيوه که يكه طين كنكور پيشي را حمید کاظمی داخل دقیقه ۸۰ را برای تیم میزبان زد و آبی‌پوشان اهوازی با شکست به سوي اهواز بازگشتند.

داخل هفته دوم آبی‌پوشان اهوازی میزبان آلومینیوم اراک بودند که بدون برابر تماشاگران و هواداران ذات به مقصد براي میدان رفتند، دروازه اندر این بازی که حكم لمحه مدت نيكي تقبل میثم پورکریمیان حيات، تیم میهمان با غبرا جدا میلاد احمدی درون دقیقه ۳۰‌ و غبرا جدا‌های حسین مددی درون دقایق ۴۶ و ۷۱ پیروز شد تا مجدداً آزادي اهواز شکست بخورد.

دروازه اندر هم چشمي هم چشمي كردن‌های هفته سوم تیم آزادي اهواز دروازه اندر کرج به قصد رزم تیم واليبال اکسین البرز روال، که نيرنگ ساز بازهم اهوازی‌ها با نتیجه ۳ صلاح طاعت بخشش پوچ روبه رو میزبان نفس شکست خوردند و بدون کسب امتیاز مدخل سرپوش انتهای جويبار رسته بندی لیگ یک باقی ماندند.

هفته چهارم مسابقه ها لیگ دسته یک كانون‌های کشور برای اهوازی‌ها اوان یک شکوفایی و مقدمه کسب امتیاز وجود زیرا این تیم دروازه اندر باشگاه تختی اهواز بوسيله سوگند به نبرد صف آرايي ميدان جنگ آهن یزد گذر رفتار و نخستین امتیاز ذات را مدخل سرپوش این وقت به منظور با يد ارتباط آورد.

مدخل سرپوش این بازی داخل یک سهو خالص و با خاشاك بوسيله سوگند به خودی ظالم یوسفی بازیکن آبی‌پوش اهوازی داخل دقیقه ۱۳ آزادي اهواز از میهمان خويش پس افتاد ولی تراب مصطفی کیانی تو دقیقه ۳۹ این شکست را تلافي کرد و بازی با نتیجه مساوی و کسب یک امتیاز برای ۲ تیم پایان یافت، كل چند چنانچه خاك مقدمه بي ميل نمی‌شد تیم اهوازی می‌توانست پیروز میدان شود.

تیم صديق داشتنی آزادي اهواز با کسب یک امتیاز شیرین داخل دیدار خانگی ذات یک مرقات بالاروي کرد و درب طبقه هفدهم طمانينه آرام گرفت که آغازی برای شکوفا استقراريافتن این تیم نازش دلجويي دیار کارون هستي و عدم.

تو هفته پنجم لیگ دسته یک واليبال ایران پياله آزادگان عهد يوم دوره آدينه ۱۲ شهریور ماه تیم آزادي اهواز دروازه اندر باشگاه شهید هنرمند کرمان  با ترکیب رضايت جبارنژاد، حمدالله ابدام (دانیال موسوی ۸۵)، قهار شكسته بند و عادل یوسفی، محمدجواد کردوانی (بخشش آغاجریان ۷۵)، محمد حق‌شناس، احمد جبوری، حمید جرفی (هادی دغاغله ۶۵) مصطفی کیانی، مصیب آدينه‌مولود، رحیم آلبوغیش و شاد اردلانی جلو لمس لمس كردن کرمان به سمت میدان روال.

تو این بازی صلاح و شر نغز داخل مقابل یک‌عندليب نظارگي ۴ خاشاك به طرف فايده رسید که نخستین دم داخل دقیقه ۳۳ از سوی مهدی دغاغله برای دست ماليدن جنون کرمان بي ميل شد و غبرا جدا دوم این دیدار نیز داخل دقیقه ۵۰ از سوی مهدی تیکدری دیگر بازیکن کرمانی‌ها واصل پذيرفته آشنا در آزادي اهواز شد.

این شکست بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل از مسكن حجره برای اهوازی‌ها خیلی سنگین وجود و باید ترميم می‌شد که احمد الجبوری اختر جدید و خوزستانی آزادي اهواز با ۲ تراب خويشتن دروازه اندر دقایق ۶۰ و ۸۳ بازی از دست داده را مساوی کرد و نشاط و شادمانی را برای تیم ذات به قصد سوغات آورد.

این تیم نازش دلجويي آزادي اهواز تو ۳ بازی اخیر ذات با کسب امتیاز زمین تاخت را ترک کرد که نویدی برای آینده مشعشع‌نمناك و خشك باطراوت برای او خواهد وجود.

آبی‌پوشان اهوازی که دوران پيش درب لیگ بالاتر عند داشتند و تو موعد پنجم این توقع‌ها نیز نائب گرد شده بودند با بخشايش ۶ هفته از لیگ یک ۳ امتیاز کسب کردند و همچنان عضو تیم‌های آخر جويبار هستند.

همانطور که آبی‌پوشان اهوازی توانستند مدخل سرپوش بازی‌های ۳ هفته اخیر لیگ دسته یک امتیاز کسب کنند که این كار امارت از پیشرفت آنها دارد و نباید امید خويشتن را از يد ارتباط بدهند و داخل هفته‌های پیش گستاخي بهتر به طرف میدان بروند تا به مقصد براي جایگاه شایسته‌ای که باب انتظارشان است برسند و زهره هواداران نفس را خوشوقت کنند.

تفسير از حسین یزدی

انتهای پیام/

[ad_2]