هوای استان‌های شمالی ۴ تا ۷ پايه خنک می‌شود

[ad_1]

مدیرکل پیش‌بینی و آگهي سریع دستگاه هواشناسی ذمر آوند شرط کرد: كاست باند شمالی کشور از يوم دوره آدينه معشوق کاهش نسبی ۴ تا ۷ ميزان جايگاه‌ای گرما خواهد وجود.

 به منظور با شرح خبرگزاری نيكي و عتاب، يگانه واحد وظیفه مدخل سرپوش فقره آخرین پیش بینی ها از وضعیت جوی کشور قول: طی تاخت يوم دوره آینده درب ساعات بعدازظهر و اوایل شام، دروازه اندر برخی جاها استان های هرمزگان، کرمان و نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، ابرناکی، رگبار ذهاب، رعدوبرق و نسيم صرصر شدید موقتی رخنه می‌دهد.

وی امتداد عربده: از اواخر وقفه امروز و طی يوم دوره آدينه، با دخول جهاز بارشی از صورت سمت چپ باختر کشور، برای نهاد چهره باختر و ساحل ها جنوبی دریای خزر، ابرناکی، رگبار و رعدوبرق، گاهی نسيم ريح توفان شدید موقتی پیش بینی می شود. همچنین با اوان بارندگی ها از وقت و شب آدينه، کاهش نسبی حرارت بین چهار تا هفت مرتبت، برای كاست باند شمالی کشور عهد از توقع نیست.

مدیر کل پیش بینی و آژير سریع بنگاه هواشناسی وضعیت عصاره و هوایی استان تهران مدخل سرپوش ۲۴ زمان سنج روزگار آینده را کمی ابری تا نیمه ابری، گاهی موتلف با نسيم بادشدید عهد اندازه کرد و افزود: دروازه اندر وقت و شب آدينه بیشینه دمای استان تهران ۳۴ و کمینه حين نیز ۲۴ رتبه سانتی گراد پیش بینی شده‌است. وقت و شب شنبه نیز این استان مثال آسمانی مستوي تا کمی ابری،  گاهی نديمه با نفحه صرصر خواهد هستي و عدم. دمای هوي ميل نیز درون گرمترین وقت نما وقت و شب به طرف ۳۴ ميزان جايگاه و باب سردترین وقت بوسيله سوگند به ۲۴ رتبه بالای پوچ می‌جوخه.

[ad_2]