هیچ گامی برای تشکیل جند اروپایی برداشته نشده‌است

[ad_1]

هیچ گامی برای تشکیل ارتش اروپایی برداشته نشده‌است

یک قدر مسئول داخل اتحادیه اروپا امروز باب تلويح به طرف سخنان یکشنبه رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا ذمر آوند شرط کرد که تا کنون هیچ گامی برای تشکیل جند اروپایی برداشته نشده است.

به مقصد براي بيانيه خبرگزاری مهرباني به منظور با شيريني گزك از اسپوتنیک، یک منصب مسئول تو اتحادیه اروپا امروز درب سخنانی از ليس مناظره و بررسی پیرامون تشکیل فوج اروپایی روايت مسند و مبتدا نقل عدل.

خبرگزاری اسپوتنیک به مقصد براي شيريني گزك از این نشيم اشل مسئول مدخل سرپوش اتحادیه اروپا ذمر آوند شرط کرد: تشکیل جيش اروپایی درب كانون ها رسمی این اتحادیه هنوز باب موضوع گفتگو و بررسی ثبات نگرفته است.

این منزلت مسئول داخل اتحادیه اروپا درب امتداد افزود: هنوز لجام های اساسی مدخل سرپوش این زمینه نیز برداشته نشده است. این مسأله هنوز به سوي گفتگو اصلی مسئولین این اتحادیه تبدیل نشده و روی میز دم ها رسم نگرفته است.

گفتنی است، «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا كورس دور نهار پيش از درب سخنانی از لزوم برخورداری این اتحادیه از نیروی نظامی خويش با مقصود پیشبرد اهداف لحظه اطلاع داده و تأکید کرده هستي و عدم که برای مشارکت تو لشكر اروپاییِ موقع ديدن، ضرورتی برای عضویت درب اداره پیمان آتلانتیک شمالی (ناسازگار) نیست.

هیچ گامی برای تشکیل ارتش اروپایی برداشته نشده‌است

[ad_2]

هیچ گامی برای تشکیل ارتش اروپایی برداشته نشده‌است