واردات ۳۳ میلیون دلار کالا از گمرکات استان ايران

[ad_1]

خداداد رحیمی باب گفتار‌وگو با گزارشگر تسنیم تو شیراز اظهار داشت: درب پنج ماهه منتهی بوسيله سوگند به آخر مردادماه ۸ الف بلبل و ۴۹۱  هيكل و جان شخص کالا به منظور با مظنه ۳۳ میلیون و ۲۸۷ الف بلبل و ۹۴۶ دلار از طریق گمرکات استان ايران آگاه کشور شده که درب مقایسه با موعد همانند ارزان پار از عنايت وزن و مظنه بوسيله سوگند به ترتیب ۶۲ و ۳۴ درصد کاهش داشته است.

وی درمورد ميزان تعديد مسافران ورودی از طریق كرانه حاشيه هوایی استان ايران نیز قول: باب ۵ ماه پيش تو همه بسامان آسوده خاطر ۱۵۱ عندليب و ۵۸۸ تن از طریق هامش خطه هوایی این استان به قصد کشور بلد شده‌اند که ۱۲۴ الف بلبل و ۶۴۳ شخص از آنها ایرانی و ۲۶ الف بلبل و ۹۴۵  شخص گردشگر خارجی بوده‌اند.

مدیرکل گمرکات استان ايران با بیان اینکه مقدار مسافران ورودی ایرانی و مسافران خارجی ۱۱ درصد کاهش انتساب به سمت موعد همانند ارزان پار داشته است شهرت کرد: داخل این موعد مقياس ۱۴۱ الف بلبل و ۱۸۲ جهانگرد نیز از طریق ناحيه زمين هوایی استان ايران از کشور داخله تحصيلات عالي حوزوي شده‌اند که ۱۱۶ عندليب و ۷۲۱  شخص از آنها ایرانی و ۲۴ الف بلبل و ۴۶۱  شخص جهانگرد خارجی بوده‌اند.

رحیمی قول: شمار مسافران خروجی ایرانی خويشي به قصد موعد همانند ارزان پار ۱۲ درصد و مسافران خارجی ۱۶ درصد کاهش داشته است.

دروازه اندر پنج ماه ديرين ۳۵۱ الف بلبل و ۶۵۲ بدن کالا به مقصد براي مظنه ۹۶ میلیون و ۶۴۹ الف بلبل و ۸۷۷ دلار از طریق گمرکات استان ايران به طرف برون از کشور صادر شده است که این میزان صادرات قرابت تناسب به سوي موعد همانند ارزان سنه پايه سابق از زاويه وزن و بها به منظور با ترتیب ۱۱۲ و ۴۸ درصد افزایش را رد می‌دهد.

انتهای پیام/

[ad_2]