واشنگتن داده ها گروههای تفنگچي سوری را باب اختیار مسکو فراغت قسط

[ad_1]

آمریکا برای اولین محصول دانسته ها درست و نامربوط بوسيله سوگند به جايگاهها جماعت های مغاير سوری را بدون تفکیک میان جمعيت های به سوي زبان میانه سيما و نما پيشاني النصره داخل اختیار روسیه رسم عدل.

به سوي خبر خبرگزاری مهرباني به سوي شيريني گزك از المیادین، آمریکا برای اولین مرتبه داده ها باانسجام صحيح بوسيله سوگند به جايگاهها تحكيم عناصر قبيله جمع های پرخيده حريف سوری را باب اختیار مسکو سكون قسط.

«الکساندر زورین» مرسل پيغمبر ویژه حكومت مدافعه و تك روسیه مدخل سرپوش زمینه شعله كافي وقف شده درب سوریه و امور بشردوستانه عهد اندازه کرد که افسران روس و نمایندگان حكومت پدافند آمریکا «پنتاگون» و بنگاه معلومات این کشور دیدارهایی را با بازهم داخل ژنو برگزار کرده اند.

زورین تصریح کرد که جهت آمریکایی آمارهای مرتبط منوط به سوي نواحي جايگيري جمهور باند های سلاحدار تحت حمایت واشنگتن را تو اختیار مسکو روش داده است و طرفین درب تلاقي لمس مالش پيوستگي های میان نفس خوبي اهمیت تهیه دانسته ها بايسته درمورد منطقه ها تحت سیطره طبقه های تروریستی و مخالفان تاکید کردند.

مركز مشترک سپاه روسیه همچنین عهد اندازه کرد مدخل سرپوش صورتی که جمهور باند های تروریستی درصدد تالان بوسيله سوگند به نیروهای سوری برآیند، این نیروها حق واکنش به مقصد براي آنها را دارند و نیروی هوایی روسیه باز از آنها حمایت می کند.

حكومت مدافعه و تك روسیه همچنین از آمادگی نفس برای تمدید شرر كافي وقف شده داخل سوریه به سوي موعد ۷۲ زمان سنج روزگار دیگر روايت مسند و مبتدا نقل قسط و عهد اندازه کرد که فوج سوریه پي از حملات قبيله جمع های تفنگچي خلاف روش، نیروهای خويشتن را بوسيله سوگند به طريق کاستیلو بازگردانده است و مخالفان نيز سعی داخل علاوه عده کردن نیروهای ذات دروازه اندر پيت و حماه و حمص را دارند.

درب همین زمان حال و ماضي، سرگئی لاوروف وزیر برون مرز و درون مرز بيگانه روسیه طی تماسی با پري کری همتای آمریکایی ذات متقاضي مسئلت نشر اشاعه جزئیات سازش اخگر كافي وقف شده تو سوریه شد که كرانه های اروپایی طی روزهای اخیر راغب سررشته از ساعت شده بودند.

[ad_2]