واشنگتن دانسته ها گروهکهای تفنگدار سوری را درون اختیار مسکو ثبات نصفت جار

[ad_1]

آمریکا برای اولین نوبت دانسته ها باانسجام صحيح به مقصد براي موضع ها جماعت های پادزهر سوری را بدون تفکیک میان جماعت های به سمت واژه سازش میانه گستاخي و نما پيشاني النصره دروازه اندر اختیار روسیه رسم نصفت جار.

به طرف بيانيه خبرگزاری نيكي و عتاب به منظور با شيريني گزك از المیادین، آمریکا برای اولین مره دانسته ها مرتبط منوط به سوي موضع ها ايستادگي عناصر جمهور باند های پادزهر سوری را درون اختیار مسکو سكون فرياد.

«الکساندر زورین» سفير ویژه حكومت تدافع روسیه درب زمینه شرر كافي وقف شده باب سوریه و امور بشردوستانه عهد اندازه کرد که افسران روس و نمایندگان حكومت تدافع آمریکا «پنتاگون» و دستگاه دانسته ها این کشور دیدارهایی را با باز درون ژنو برگزار کرده اند.

زورین تصریح کرد که سو آمریکایی آمارهای باانسجام صحيح به سوي نواحي جايگيري جماعت های سلاحدار تحت حمایت واشنگتن را دروازه اندر اختیار مسکو ثبات داده است و طرفین باب مراوده برخورد های میان خويش نيكي اهمیت تهیه داده ها ضروري درمورد نواحي تحت سیطره فرقه جوخه های تروریستی و مخالفان تاکید کردند.

مركز مشترک فوج روسیه همچنین ذمر آوند شرط کرد مدخل سرپوش صورتی که امت های تروریستی درصدد تاراج به سوي نیروهای سوری برآیند، این نیروها حق واکنش به سمت آنها را دارند و نیروی هوایی روسیه باز از آنها حمایت می کند.

حكومت مدافعه و تك روسیه همچنین از آمادگی ذات برای تمدید شرر كافي وقف شده تو سوریه به مقصد براي موعد ۷۲ وقت دیگر گزارش قضيه جيغ و عهد اندازه کرد که جيش سوریه ته از حملات فرقه جوخه های تفنگچي طاغي روش، نیروهای خويش را به مقصد براي شاهراه کاستیلو بازگردانده است و مخالفان حتي سعی درب تجمع کردن نیروهای خويش داخل پيت و حماه و حمص را دارند.

درب همین زمان حال و ماضي، سرگئی لاوروف وزیر برون مرز و درون مرز بيگانه روسیه طی تماسی با پري کری همتای آمریکایی نفس راغب ترويج جزئیات هم دلي موافقت اتحاد شرار كافي وقف شده تو سوریه شد که سمت های اروپایی طی روزهای اخیر خواهنده سررشته از دم شده بودند.

[ad_2]