جنگ غدیر درون کشورهای سوریه و عراق بازسازی می‌شود‌/مشارکت ائمه آدينه مدخل سرپوش بازسازی رويداد غدیر

[ad_1]

به قصد اعلان خبرگزاری تسنیم از قم، ژنرال یعقوب سلیمانی درون حاشیه دیدار با آیت‌خدا علوی‌گرگانی درون قول‌و‌گو با خبرنگاران اظهار داشت: ولو بتوانیم قضيه غدیر را به قصد خوبی پیاده کنیم رفتار بسیار کوچکی درب راستای ترویج این وقت و شب بسیار برجسته عاقبت داده‌ایم.

وی با تاکید احسان اینکه بسیج به سمت‌نفس اجاق برگزاری مردمی بازسازی ماجرا پيكار غدیر است، گفتار: نهادهای مردمی و نیروهای بسیجی دروازه اندر برخی از نواحي امكنه کشور مجری هستند براي چه که با دولتی کردن این فعالیت‌ها نمی‌توانیم به مقصد براي نتیجه باب موضوع عنايت برسیم.

رئیس مقر اركان حرب ركن بازسازی حادثه غدیر سخن: با نگرش پرستاري به سمت طرح ریزی‌های هيئت فرم ناشاد خفه ثبات است بازهم زمانه دوره با گاه عید غدیرخم اتفاق غدیر درب ۱۶۷ مكان کشور بازسازی شود.

اميرالجيش سلیمانی با بیان اینکه پار پيشامد غدیر تو ۱۴۰ ناحيه كانون کشور بازسازی شد ليك امسال پرشکوه‌تازه و پلاسيده برگزار می‌شود، سخن: برطبق پروگرام‌ریزی‌های ريخت مغموم پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۳ میلیون شخص از بازسازی رويداد مردمی غدیر بازدید داشته باشند.

وی بیان کرد: بازسازی قضيه غدیر داخل کشورهای بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل نیز بازسازی می‌شود و ثبات است دروازه اندر کشورهای سوریه و عراق نیز این حادثه بسیار مهم را بازسازی کنیم.

رئیس مركز بازسازی جنگ غدیر شمايل عوام درب برگزاری حادثه غدیر را بسیار سير و رنگ ورورفته برشمرد و تصریح کرد: مردمی توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن و مشارکت عوام تو بازسازی اتفاق غدیر از مباحث با ارزشی است که باید باب موضوع تدقيق باشد.

باشي سلیمانی با بیان اینکه ائمه آدينه تمام کشور درون راستای بازسازی ماجرا پيكار غدیر همکاری و مشارکت می‌کنند، اظهار داشت: ائمه جماعات از هیچ تلاشی برای پرشکوه برگزار متوقف شدن این تشريفات دریغ نکردند و ماننده ظاهرمانتو دیگر نفوس و پري من وشما را دروازه اندر بازسازی این اتفاق یاری می‌کنند.

انتهای پیام/

[ad_2]