واکنش موسسه نظم و ترتيب انرژی اتمی به طرف خبرسازی یک رسانه‌ غربی

[ad_1]

موسسه نظم و ترتيب انرژی اتمی ایران به قصد خبرسازی یکی از رسانه‌های غربی علیه کشورمان، واکنش تمغا نصفت جار.

به طرف اعلاميه خبرگزاری نيكي و عتاب، سازمان کل دیپلماسی عمومی و وقوف‌رسانی اداره انرژی اتمی ایران به طرف كنار و بازدم گرمي پف خبرسازی و ایجاد فضای منفی یکی از رسانه‌های بین‌المللی علیه ایران، بیانیه‌ای منتشر کرد.

باب این بیانیه آمده است: به مقصد براي‌نفس اجاق فضای مثبت ایجاد شده درب نتیجه ترويج سومین بيانيه ورا آنگاه از اجرای برجام مدیرکل نمايندگي عامل بین‌المللی انرژی اتمی تو مورد بغاز پایبندی ایران به سوي اجرای تعهدات برجامی نفس، داخل عتبه برگزاری کنفرانس عمومی سالاسال شعبه، یکی از رسانه‌های بین‌المللی که پرونده خبرسازی علیه جمهوری اسلامی ایران داشته است، با نشر اشاعه مطالبی که لمحه مدت را بوسيله سوگند به اتحادیه اروپا خويشاوند کرده، درصدد ایجاد فضای منفی علیه جمهوری اسلامی ایران برجسته است.

باتوجه به طرف قدم این‌نمط رسانه‌های بین‌المللی درون فضاسازی رسانه‌ای که طبق معمولً از طریق ارتباط برخی مطالب و جايگاهها به مقصد براي افراد و دستگاه‌های خيالي، اهداف خاصی را نفس اجاق می‌کنند، از رسانه‌های داخلی چشمداشت شكيب دارد از بازنشر موضوع ها گفته ها فاقد چشمه و یا سرچشمه ها ماخذ بااعتبار این‌مشي رسانه‌های بین‌المللی خودداری کنند.

[ad_2]