حكومت حفظالصحه هنجار سرپرستي نيكي عافيت بهروزي محصولات کشاورزی را ۴۹ كلاس روی زمین گذاشته

[ad_1]

محمدعلی باغستانی میبدی داخل سخن‌وگو با گزارشگر جزء کشاورزی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد:  رسیدگی به سوي وضعیت باقیمانده زهرها بادگرم مهلك  محصولات کشاورزی نمودن اظهار‌شده داخل راسته استفاده صلاح طاعت بخشش تعهد حكومت سلامت است.

وی افزود: دراین‌پيوستگي جرم ۸ هنجار اداره محارست نباتات که مرتبط منوط به سمت دوازده ماه) ۱۳۴۶ بوده به سوي‌رخ روشن عهد اندازه می‌کند که بررسی باقیمانده سم ها شیمیایی تو محصولات کشاورزی نيكويي و سيئه صدق تقبل حكومت سلامت است.

باغستانی میبدی حالي کرد: باب محتوا هنجار آمده است که بهداری‌ها كل ناحيه رده بازار با کمک شهرداری‌ها  مقيد هستند که تا سبق از تقديمي محصولات کشاورزی به سوي بازارچه استفاده، بررسی‌های ملزم را خاتمه دهند تا درصورتی‌که كل آلودگی داشته باشد از تقديمي آنها به مقصد براي بازارچه استعمال خودداری به مقصد براي پيشه آید.

رئیس اداره صيانت نباتات کشور بقا معدلت:  49 واحد زمان ( روز است که این مسئولیت بوسيله سوگند به حكومت سلامت سپرده ‌شده است منتها این هنجار اکنون روی زمین‌مانده است.

وی داخل واکنش به سمت ایراداتی که مسئولان حكومت حفظالصحه مبنی خوبي قدیمی توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن این هنجار می‌گیرند تصریح کرد:  منطقی نیست که حكومت غزوه کشاورزی که ذات تولیدکننده فرآورده است مراقب تماشاچي خوبي کار خويش باشد و مراقبت تماشا باید از داخله تحصيلات عالي حوزوي ناحيه باب تولید چهره گیرد.

باغستانی میبدی با بیان اینکه هنجار‌عبور درون پيوند واگذاری بازرسي نيكي عافيت بهروزي محصولات کشاورزی به سمت حكومت سلامت همايون ابتهاج رفتار کرده است سخن:  درصورتی‌که خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو تولید کننده متولی باشم، می‌گویم محصولی که تولید کرده‌مادر پاک است.

وی درب فقره تغییرات احتمالی این هنجار قول: حكومت سلامت این فصل فقره که وی مسئول بازرسي نيكي شفا محصولات کشاورزی است را تصويب کرده  و اکنون اقداماتی برای تجهیز آزمایشگاه های ذات مدخل سرپوش فرمان آيين کار دارد.

انتهای پیام/
 

[ad_2]