وزرای تعاون و منهاج پنجشنبه به سوي اصفهان مسافرت می‌کنند + پروگرام‌ها‌

[ad_1]

بوسيله سوگند به بيانيه خبرگزاری تسنیم از اصفهان، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و ترفيه اجتماعی و عباس آخوندی وزیر منهاج و شهرسازی مدخل سرپوش سفری یک صوم امساك به سوي اصفهان اضافه خوبي بازدید از برخی نقش‌های عمرانی، کلنگ چند الگو را نیز به سوي زمین می‌زنند.

بدو عملیات اجرایی طرح کنارگذر شروق اصفهان نخستین طرح‌ای ‌است که از وقت نما ۹ پگاه با نزد ربیعی و آخوندی دروازه اندر آزادراه فرودگاه، ابتدای طريق روستای عصر داير روي می‌گیرد. داخل این آداب عملیات اجرایی خرده دانه ۱ و ۲ برنامه بزرگراه مشرق اصفهان به مقصد براي مدت ۶۳ کیلومتر کلید دلزده می‌شود.

همچنین از هنگام واحد زمان ۱۰:۳۰ صبحدم، آيين کلنگ‌زنی نخستین مهمانخانه ۵ اختر روا و ناروا خوبي ایران و نخستین آکادمی بین المللی مسافرخانه داری مدخل سرپوش اصفهان بوسيله سوگند به زمین دلزده می‌شود. این آداب با روبرو وزرای تعاون، کار و تنعم اجتماعی و وزیر ممر و شهرسازی تو مهمانسرای ایرانگردی و جهانگردی اصفهان برگزار می‌شود. 

بازدید از برنامه رده سریع السیر اصفهان ـ قم ـ تهران و طرح بادرود ـ کاشان از دیگر طرح‌های وزیر شاهراه و شهرسازی مدخل سرپوش اصفهان است. دروازه اندر این كوچ کلنگ ساختمان كردن حزب دوم بزرگراه کاشان ـ بادرود به سوي زمین مضروب بي رغبت می‌شود.

انتهای پیام/

[ad_2]