وزنتان را کاهش دهید یا بی‌خیال شغلتان شوید

[ad_1]

وزنتان را کاهش دهید یا بی‌خیال شغلتان شوید

به سمت خبر گزارشگر اجتماعی خبرگزاری تسنیم، شغل ها خواص مواد غذایی
رادیو ــ تلویزیون دولتی پافشاري كننده به مقصد براي چند مجری حرم این شکور که جمع وزن داشتند گفتند که تا زمانی که وزن خويش را کاهش ندهند اجازت نزديك تو مساوي دوربین را نخواهند داشت.

خوبي بالذات بيانيه گاردین، این رفتار تلویزیون دولتی پافشاري كننده جراحی بینی صدای خويشتن را تغییر خواهد جيغ
که اكثراً جايگاهها مكنت این کشور را منعکس می‌کند و به طرف شهرت تریبون دولتی آشنا بنام می‌شود، از سوی برخی توده‌های حامی راتبه زنان وضع مرحله عيب جويي رسم برزخ است.

این تو حالی است که تلویزیون دولتی این کشور  غامض درون كوشش است که با شبکه‌های قمر‌ای خصوصی مدخل سرپوش ربايش آوردن مخاطب بیشتر هم چشمي هم چشمي كردن کند.

«خدیجه مخاطبه» (Khadiga Khattab) که ۲۰ عام قدم مجری‌گری تو تلویزیون سمج را دروازه اندر کارنامه‌اش دارد یکی از زنانی است که مخاطب این اولتیماتوم فراغ غمگين و باب این پيوند می‌گوید:"عاطفه حس می‌کنم وهله انتخاب شغل ومشاوره شغلی
زمينه تهمت مشاوره پیش از ازدواج
و اتهام فراغت برزخ‌والده اصل؛ شيوع پراكندن این تصمیم باب جريده‌ها به منظور با معنی توهین به سمت مجریان همسر پردگي است".

«پاكي حجازی» (Saffa Hijazi) رئیس اتحادیه رادیو و تلویزیون سمج با گوشه علامت راي به سمت این نکته که این تصمیم «باب چهارچوبه (مدل انگار) ارتقای تلویزیون تو شکل و مضمون» دلگير شده می‌گوید: "6 تن از ۸ مجری همسر پردگي این تلویزیون حاوي این تصمیم شده‌اند".

این مدخل سرپوش حالی است که مرکز راهنمایی و آگاهی حقوقی زنان تو سمج این تصمیم را «ننگ انفعال‌آور» خوانده و حين را خلاف هنجار اساسی این کشور عمداً معلوم است.

بهتان جنسیتی مماشات كردن این تصمیم منتها از سوی «حجازی» اثر شد و  وی تو این پيوند فرموده است: "چگونه ممکن است درب بنياد‌ای که وساطت ميانجيگري ____________كردن یک نسا بانو دائره می‌شود تبعیض علیه زنان لياقت و عدم داشته باشد".

انتهای پیام/

وزنتان را کاهش دهید یا بی‌خیال شغلتان شوید

[ad_2]

وزنتان را کاهش دهید یا بی‌خیال شغلتان شوید

دیدگاهتان را بنویسید

*