وزیر رهنموني عازم چین شد

[ad_1]

وزیر واژگان و تربيت اسلامی بوسيله سوگند به نيت شرکت درب مجلس وزرای راه ابریشم و نزديك درون نمایشگاه بین‌المللی فرهنگی راه ابریشم، به سوي کشور چین نقل مكان کرد.

به طرف اعلان خبرگزاری نيكي و عتاب به قصد شيريني گزك از مرکز روابط عمومی و خبر رسانی حكومت واژه نامه آداب داني و تربيت اسلامی، نمایشگاه بین‌المللی فرهنگی اتوبان ابریشم با برابر وزرای دائره المعارف کشورهای چین، قرقیزستان، تونس، اوکراین و تاجیکستان برگزار می‌شود.

گل كار نيكي این رپرتاژ، رحيل «علی جنتی» به سوي کشور چین از تاریخ بیست و هشتم شهریور ماه تا ازل عنف ماه واحد زمان ( روز جاری خواهد وجود. وزیر دائره المعارف و راهنمايي اسلامی مدخل سرپوش این نقل مكان با همتایان خويشتن دیدار و درمورد همکاری های مشترک فرهنگی و هنری محاوره خواهد داشت.

[ad_2]