وزیر برون مرز و درون مرز بيگانه الجزایر به منظور با زودی به منظور با ایران مهاجرت می‌کند

[ad_1]

وزیر امور برون مرز و درون مرز بيگانه الجزایر مدخل سرپوش دیدار با همتای ایرانی، از پروگرام رحيل خويش به قصد تهران باب آینده نزدیک خبرداد.

به قصد تفسير خبرگزاری مهرباني به سمت شيريني گزك از مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای حكومت امور برون مرز و درون مرز بيگانه، محمد بخشنده ظریف وزیر امور برون مرز و درون مرز بيگانه جمهوری اسلامی ایران که به طرف نيت شرکت تو مجمع ليس ضمان درب ونزوئلا به مقصد براي درپوش می سرما، با همتای الجزایری ذات دیدار و مصاحبه کرد.

وزیر برون مرز و درون مرز بيگانه الجزایر درب این دیدار از نقل مكان خويشتن به طرف ایران درون آینده نزدیک شايعه عدل.

[ad_2]